Hatáskörök, feladatok

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

A város jogállása és, hatáskörei

Információnyújtás:

 1. Irányelv a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az információkhoz való szabad hozzáféréséről szóló 2000. évi 211. törvénye és későbbi módosításai (továbbiakban „információkhoz való szabad hozzáférési törvény“) alkalmazása során az egységes eljárás biztosítására Dunaszerdahely Város esetében
 2. Információk iránti kérelem benyújtása és az információk hozzáférhetővé tétele
 3. Információk iránti kérelem formanyomtatványa
 4. Az információk hozzáférhetővé tételével kapcsolatos költségek díjjegyzéke
 • Panaszok intézésének alapelvei
 • A kérelmek, javaslatok és egyéb beadványok intézésének eljárási menete és határidők
 • A város által kiadott határozattokkal szembeni jogorvoslati eszközök
 • Azon szabályok, rendszabályok, iránymutatások és magyarázó állásfoglalások, amely alapján a város határoz:
 1. Jogszabályok
 2. Rendszabályok
 3. Iránymutatások
 4. Magyarázó/értelmező állásfoglalások

A város alapításának módja:

Dunaszerdahely Várost a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 396. törvény szerint alapították, a községi önkormányzati szerveinek megválasztása napján, azaz 1990.11.23-24.

A város jogállása és, hatáskörei:

A város jogállását és hatásköreit meghatározza:

 • a Szlovák Köztársaság Alkotmánya
 • a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 396. törvény és későbbi módosításai
 • a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai
 • a város önkormányzati tevékenységével kapcsolatos általános érvényű rendeletei

A város és a városi hivatal felépítési szerkezete

A város szervei a Képviselő-testület és a polgármester.

A Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete a város 25 képviselőből álló képviseleti testülete, akiket a város polgárai négy évre választanak meg. A helyi Képviselő-testület megbízatási időszaka az újonnan megválasztott helyi képviselőtestület tagjainak fogadalomtételével jár le.
A várost a polgármester képviseli és ő a város legfelsőbb végrehajtó szerve, akit város polgárai négy évre választanak meg
        
A Képviselő-testület által létrehozott szervek:
     a/ Városi Tanács
     b/ Képviselő-testület szakbizottságai 
      

Dunaszerdahely Város főellenőrének külön jogállása: a Képviselő-testület választja 6 évre. A főellenőr a város alkalmazottja és a város feladatainak teljesítését ellenőrzi.

Cookies