Kérelem feldolgozásának menete

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Az ügyek intézésével kapcsolatos eljárás menete és szabályai a következők:
 
• Az ügyek intézéséről ügyiratok készülnek.

• Ügyintézési határidő:
 - az egyszerű ügyekben, a közigazgatási hatóság haladéktalanul dönt
 - az eljárás ügyfele által beterjesztett alapanyagok a Városi hivatal részére történő kézbesítésétől számított 3 hónapon belül, ha a döntéshozatal a Képviselő-testület jogkörébe tartozik (pl. ingatlan eladás, ingatlan ingyenes használata, ingatlan bérbeadás)
 - egyéb esetekben, ha külön törvény másként nem rendelkezik, a közigazgatási hatóság az eljárás megkezdését követő 30 napon belül köteles döntést hozni; rendkívül bonyolult ügyek esetén legkésőbb 60 napon belül köteles döntést hozni; ha a döntéshozatal a polgármester vagy a Városi hivatal alkalmazottjának jogkörébe tartozik. Ha az ügy jellegéből eredően ezen határidőben sem hozható meg a döntés, a fellebbviteli hatóság, külön törvény által meghatározott esetekben a polgármester, arányos mértékben meghosszabbíthatja a határidőt.
• A város / megbízott alkalmazott/ a kérelmezőt hiányzó adatok a felhívás kézbesítésétől számított 7 napon belüli pótolására hívhatja fel, illetve magyarázatot kérhet. Egyben kérheti a kérelmező az ügy intézésében való közreműködését. Ha a közreműködésre, illetve a hiánypótlásra nem kerül sor, akkor a város az ügyet félre teheti, illetve az eljárást megszüntetheti.
• Az anonim kérelmeket, javaslatokat és egyéb beadványokat a város az adott körülményekre való tekintettel saját belátása szerint intézi el. Ebben az esetben a határidők nem telnek.
• Ha szóbeli kérelemről van szó, akkor annak felvételéről bejegyzés készül és az az ügyben illetékes osztály részére kézbesítik és nyilvántartásba veszik.
• Ha a kérelem nem tartalmazza a törvényben meghatározott kellékeket, akkor a felelős személy haladéktalanul hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
• Közigazgatási hatóság a felhívásban a hiánypótlás teljesítésére határidőt szab, amely legalább 7 nap. A határidő letelte után az eljárást megállítja, a külön törvényben meghatározott esetekben pedig határozat kiadása nélkül az ügyet félreteszi.

• Információk iránti kérelmeket, egyszerű ügyek esetében haladéktalanul el kell intézni, egyébként az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától vagy a hiánypótlástól számított 8 munkanap (2000. évi 211. törvény 14.§ (2) és (3) bek.) kivéve, ha a törvény másként nem rendelkezik 

• Ha a 8 munkanapos határidőt előreláthatóan nem lehet betartani, arról haladéktalanul értesíteni kell a kérelmezőt az indokok feltüntetésével.

• Ha a köteles személy nem rendelkezik a szükséges információkkal, akkor a kérelmet a benyújtástól számított 5 napon belül, ha az illetékes személy számára ismert, akkor az ő részére továbbítja, ha nem ismert, akkor 8 napon belül a kérelem elutasításáról határoz.

• A közigazgatási hatóság a  kérelem továbbításáról haladéktalanul értesíti a kérelmezőt.
 

Cookies