VK jegyzőkönyvek

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

A városi képviselőtestület ülésein minden egyes alkalommal megvitatásra kerülő pontok:

Návrh na schválenie programu rokovania
Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov

 

VK JEGYZŐKÖNYVEK 2016
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2015
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2014
CsatolmányNahratéMéretLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí konaného dňa 02. októbra 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2014-10-17 11:10:41321.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica zo 46. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 23. septembra 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2014-10-14 10:10:48400 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 45. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí konaného dňa 09. septembra 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2014-10-14 10:10:48141 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica zo 44. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 20. augusta 2014 v Mestskom kultúrnom stredisku Dunajská Streda2014-10-14 10:10:48137.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí konaného dňa 08. júla 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2014-10-14 10:10:48188.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica zo 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 24. júna 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2014-10-14 10:10:48393.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 20. mája 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2014-10-14 10:10:48149 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 8. apríla 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2014-10-14 10:10:48373 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí konaného dňa 4. marca 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2014-10-14 10:10:48155 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 11. februára 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2014-10-14 10:10:48361 KBLetöltés
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2013
CsatolmányNahratéMéretLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 5. novembra 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-10 13:12:43168 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 1. októbra 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-10 13:12:43270.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 10. septembra 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-10 13:12:43148.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 25. júna 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-10 13:12:43401.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 28. mája 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-10 13:12:43156 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 21. mája 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-10 13:12:43141.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 24. apríla 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-10 13:12:43338 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 26. februára 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-10 13:12:43356 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 22. januára 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-10 13:12:43149 KBLetöltés
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2012
CsatolmányNahratéMéretLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 4. decembra 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-11 10:12:08376 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 30. októbra 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-11 10:12:08347 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 27. septembra 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-11 10:12:08349 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 23. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 20. augusta 2012 v Mestskom kultúrnom stredisku Dunajská Streda2013-12-11 10:12:08134.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 26. júna 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-11 10:12:08418 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 15. mája 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-11 10:12:08534 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 17. apríla 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-11 10:12:08269 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 27. marca 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-11 10:12:0892 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 13. marca 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-11 10:12:0878.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 31. januára 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-11 10:12:08173.5 KBLetöltés
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2011
CsatolmányNahratéMéretLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 1. marca 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:23282.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 26. apríla 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:23250 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 5. mimoriadného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 24. mája 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:2350 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo schváleného plánu zasadnutí, konaného dňa 7. júna 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:2350.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo schváleného plánu zasadnutí, konaného dňa 21. júna 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:2349.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 28. júna 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:23423.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 19. júla 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:23137.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 10. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 19. augusta 2011 v Mestskom kultúrnom stredisku, Dunajská Streda2013-12-12 10:12:2358.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 27. septembra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:23439 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 4. októbra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:2354 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 27. októbra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:2374.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 8. novembra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:23132 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 15. novembra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:23213.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 13. decembra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:23283 KBLetöltés
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2010
CsatolmányNahratéMéretLetöltés
PDF icon Zápisnica z 27. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 19. januára 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede.2013-12-12 10:12:14162.89 KBLetöltés
PDF icon Zápisnica z 28. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,konaného dňa 23. februára 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede 2013-12-12 10:12:14208.74 KBLetöltés
PDF icon Zápisnica z 29. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,konaného dňa 27. apríla 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:14334.81 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 30. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,konaného dňa 29. júna 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:14226 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 31. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 20. augusta 2010 v Mestskom kultúrnom stredisku, v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:1454 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 32. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 28. septembra 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:14224.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 33. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 19. októbra 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:1469.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 34. slávnostného rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 2. novembra 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:1450 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 22. decembra 2010 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:14192.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 14. decembra 2010 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:14151.5 KBLetöltés
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2009
CsatolmányNahratéMéretLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 15. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 13. 2. 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 11:12:4577.85 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a zo 16. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 24. februára 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:26143.52 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a zo 17. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 14. apríla 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:2679.14 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a zo slávnostného rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 28. apríla 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:2678.35 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 19. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 12. mája 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:26141.39 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 20. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 29. mája 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:2668.09 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 21. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 30. júna 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:26146.17 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 22. mimoriadenho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 17. septembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:26103.29 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 23. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 29. septembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:26156.46 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 24. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 27. októbra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:26146.17 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 25. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 24. novembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:26164.14 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 26. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 15. decembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede2013-12-12 10:12:26256.97 KBLetöltés
Cookies