VK jegyzőkönyvek

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

A városi képviselőtestület ülésein minden egyes alkalommal megvitatásra kerülő pontok:

Návrh na schválenie programu rokovania
Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov

 

VK JEGYZŐKÖNYVEK 2016
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2015
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2014
CsatolmányMéretLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí konaného dňa 02. októbra 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede321.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica zo 46. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 23. septembra 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede400 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 45. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí konaného dňa 09. septembra 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede141 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica zo 44. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 20. augusta 2014 v Mestskom kultúrnom stredisku Dunajská Streda137.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí konaného dňa 08. júla 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede188.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica zo 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 24. júna 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede393.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 20. mája 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede149 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 8. apríla 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede373 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí konaného dňa 4. marca 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede155 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 11. februára 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede361 KBLetöltés
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2013
CsatolmányMéretLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 5. novembra 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede168 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 1. októbra 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede270.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 10. septembra 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede148.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 25. júna 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede401.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 28. mája 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede156 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 21. mája 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede141.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 24. apríla 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede338 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 26. februára 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede356 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 22. januára 2013 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede149 KBLetöltés
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2012
CsatolmányMéretLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 4. decembra 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede376 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 30. októbra 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede347 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 27. septembra 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede349 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 23. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 20. augusta 2012 v Mestskom kultúrnom stredisku Dunajská Streda134.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 26. júna 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede418 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 15. mája 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede534 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 17. apríla 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede269 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 27. marca 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede92 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 13. marca 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede78.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 31. januára 2012 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede173.5 KBLetöltés
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2011
CsatolmányMéretLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 1. marca 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede282.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 26. apríla 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede250 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 5. mimoriadného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 24. mája 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede50 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo schváleného plánu zasadnutí, konaného dňa 7. júna 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede50.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo schváleného plánu zasadnutí, konaného dňa 21. júna 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede49.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 28. júna 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede423.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 19. júla 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede137.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 10. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 19. augusta 2011 v Mestskom kultúrnom stredisku, Dunajská Streda58.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 27. septembra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede439 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 4. októbra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede54 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 27. októbra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede74.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 8. novembra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede132 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 15. novembra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede213.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 13. decembra 2011 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede283 KBLetöltés
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2010
CsatolmányMéretLetöltés
PDF icon Zápisnica z 27. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 19. januára 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede.162.89 KBLetöltés
PDF icon Zápisnica z 28. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,konaného dňa 23. februára 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede 208.74 KBLetöltés
PDF icon Zápisnica z 29. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,konaného dňa 27. apríla 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede334.81 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 30. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,konaného dňa 29. júna 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede226 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 31. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 20. augusta 2010 v Mestskom kultúrnom stredisku, v Dunajskej Strede54 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 32. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 28. septembra 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede224.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 33. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 19. októbra 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede69.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 34. slávnostného rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 2. novembra 2010 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede50 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 22. decembra 2010 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede192.5 KBLetöltés
Microsoft Office document icon Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 14. decembra 2010 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede151.5 KBLetöltés
VK JEGYZŐKÖNYVEK 2009
CsatolmányMéretLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 15. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 13. 2. 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede77.85 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a zo 16. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 24. februára 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede143.52 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a zo 17. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 14. apríla 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede79.14 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a zo slávnostného rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 28. apríla 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede78.35 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 19. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 12. mája 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede141.39 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 20. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 29. mája 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede68.09 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 21. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 30. júna 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede146.17 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 22. mimoriadenho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 17. septembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede103.29 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 23. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 29. septembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede156.46 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 24. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 27. októbra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede146.17 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 25. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 24. novembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede164.14 KBLetöltés
PDF icon Z á p i s n i c a z 26. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 15. decembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede256.97 KBLetöltés
Cookies