A Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület munkaterve a 2015-ös évre

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2020-as év II. félévére:

 • szeptember 29.
 • november 24.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2020-as év I. félévére:

 • február 25.
 • április 28.
 • június 23.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2019-as év II. félévére:

 • szeptember 24.
 • november 26.   

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2019-as év I. félévére:

 • február 19.
 • április 16.
 • június 25.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2018-as év II. félévére:

 • szeptember 18.
 • október 16.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2018-as év I. félévére:

 • február 20.
 • április 17.
 • június 26.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2017-as év II. félévére:

 • szeptember 26.
 • november 28.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2017-as év I. félévére:

 • február 14.
 • március 21.
 • május 16.
 • június 27.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2016-as év II. félévére:

 • szeptember 27.
 • december 06.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2016-as év I. félévére:

 • február 16.
 • április 19.
 • június 28.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2015-ös év II. félévére:

 • augusztus 20.
 • szeptember 29.
 • november 24.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2015-ös év I. félévére:

 • február 10.
 • április 28.
 • június 23.

Uvedené termíny schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede v súlade s vnútroorganizačnými predpismi mesta a na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám z znení neskorších zmien doplnkov.

Stálymi bodmi programu rokovania mestského zastupiteľstva sú nasledovné:

 • Návrh na schválenie programu rokovania
 • Interpelácia poslancov
 • Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

 

Cookies