Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2023 sú nasledovné:

 • 24. januára
 • 4. apríla
 • 27. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2022 sú nasledovné:

 • 27. septembra
 • 13. decembra

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2022 sú nasledovné:

 • 11. januára
 • 29. marca
 • 10. mája
 • 28. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2021 sú nasledovné:

 • 28. septembra
 • 16. novembra
 • 30. novembra

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2021 sú nasledovné:

 • 16. marca
 • 11. mája
 • 29. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2020 sú nasledovné:

 • 29. septembra
 • 24. novembra

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2020 sú nasledovné:

 • 25. februára
 • 28. apríla
 • 23. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2019 sú nasledovné:

 • 24. septembra
 • 26. novembra

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2019 sú nasledovné:

 • 19. februára
 • 16. apríla

 • 25. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2018 sú nasledovné:

 • 18. septembra
 • 16. októbra

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2018 sú nasledovné:

 • 20. februára
 • 17. apríla
 • 26. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2017 sú nasledovné:

 • 26. septembra
 • 28. novembra

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2017 sú nasledovné:

 • 14. februára
 • 21. marca
 • 16. mája
 • 27. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2016 sú nasledovné:

 • 27. septembra
 • 06. decembra

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2016 sú nasledovné:

 • 16. februára
 • 19. apríla
 • 28. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2015 sú nasledovné:

 • 20. augusta
 • 29. septembra
 • 24. novembra

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2015 sú nasledovné:

 • 10. februára
 • 28. apríla
 • 23. júna

Uvedené termíny schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede v súlade s vnútroorganizačnými predpismi mesta a na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám z znení neskorších zmien doplnkov.

Stálymi bodmi programu rokovania mestského zastupiteľstva sú nasledovné:

 • Návrh na schválenie programu rokovania
 • Interpelácia poslancov
 • Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

 

Cookies