Koncepcia rozvoja CR

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 

Koncepcia rozvoja 

cestovného ruchu v meste 

Dunajská Streda

 

Úvod

 
Cestovný ruch predstavuje súbor aktivít v určitom prostredí s cieľom uspokojiť potreby účastníkov cestovného ruchu na jednej strane a na druhej strane vytvoriť podmienky 
s cieľom ekonomických a spoločenských prínosov pre poskytovateľov služieb a miestne obyvateľstvo.
 
Mesto Dunajská Streda si uvedomuje, že cestovný ruch má opodstatnený význam pre zvýšenie ekonomickej prosperity a zachovanie, resp. zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov mesta. 
Prírodné danosti výdatných zdrojov termálnych vôd, geografická poloha mesta v centre Podunajska, možnosti medzinárodnej, cezhraničnej a regionálnej spolupráce vytvárajú podmienky pre kvalitatívny rozvoj ponuky cestovného ruchu v meste.
 
Predložený dokument Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Dunajská Streda bol vytvorený v druhej polovici roka 2012 v čase, keď mesto uvažuje o všetkých aktuálnych a reálnych zdrojoch pre oživenie rozvoja v meste. Na základe východiskových dokumentov európskeho, národného a regionálneho významu sme pristúpili ku analýze potenciálu v meste Dunajská Streda s dôrazom na funkčnú analýzu kvality destinácie cestovného ruchu Dunajská Streda. Významnú pozornosť sme venovali ekonomickým aspektom zamestnanosti a príjmov. Uskutočnili sme terénne šetrenie v rámci primárneho výskumu vo vzťahu B2C (domáci i zahraniční účastníci cestovného ruchu a miestne obyvateľstvo) a B2B (podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a experti v cestovnom ruchu). Analýza SWOT s kvalitatívnym vyhodnotením jednotlivých prvkov vytvorila ďalšiu informačnú základňu pre stanovenie návrhu koncepcie rozvoja. 
 
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon koncepcia-rozvoja.pdf2013-12-03 11:12:244.25 MBPrevziať
Cookies