Kontakty

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mestský úrad

KontaktyAdresa:Mestský úrad
Hlavná ulica 50/16,
929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421 (031) 590 39 11
E-mail: primator [at] dunstreda [dot] eu
Web: www.dunstreda.sk

Stránkové dni a hodiny:

Deň Od Do
Pondelok: 08:00 16:00
Utorok: 08:00 16:00
Streda: 08:00 17:00
Štvrtok: 08:00 16:00
Piatok: 08:00 13:00

Samostatný referát evidencie majetku
Ing. Alžbeta Kromková

Stránkové dni a hodiny:

Deň Od Do Od Do
Pondelok: 08:00 11:45 - -
Streda: 08:00 11:45 12:15 15:30
Piatok: 08:00 12:30 - -


Oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy a pre samostatný referát ŠFRB

Stránkové dni a hodiny:

Deň Do Od
Pondelok: 08:00 15:30
Streda: 08:00 15:30
Piatok: 08:00 12:30


Matričný úrad

Stránkové dni a hodiny:

Deň Od Do
Pondelok: 08:00 15:30
Utorok: 08:00 13:00
Streda: 08:00 16:30
Štvrtok: 08:00 13:00
Piatok: 08:00 12:30

Spoločný stavebný úrad

Stránkové dni a hodiny:

Deň Od Do
Pondelok: 08:00 11:45
Streda: 08:00 11:45
Piatok: 08:00 11:45

 

Meno

Mobil

Telefón

E-mail

Primátor
JUDr. Zoltán Hájos  0905/506864 - primator [at] dunstreda [dot] eu
Sekretariát:
Ing. Henrieta 
Gaálová 
0907/121241 031/5903941 primator [at] dunstreda [dot] eu

Zástupca primátora

Attila Karaffa 0905/826 185   attila [dot] karaffa [at] dunstreda [dot] eu
MUDR. Juraj Puha     juraj [dot] puha [at] dunstreda [dot] sk
Prednosta
Ing.Júlia Bubniaková  0918/607350 031/5903943 julia [dot] bubniakova [at] dunstreda [dot] eu
Asistentka:
Eva 
Nagyová 
0918/607300

031/5903916

eva [dot] nagyova [at] dunstreda [dot] eu
Hlavný kontrolór
Ing. Zoltán Fekete 0918/607338 031/5903944 zoltan [dot] fekete [at] dunstreda [dot] eu

 

Útvar primátora

Odbor finančný a evidencie majetku

Odbor stavebný

Spoločný stavebný úrad

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Stredisko služieb materským školám

Odbor technický a investičný

Evidencia obyvateľstva

Matričný úrad

 
Cookies