Štátna správa

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Okresný úrad Dunajská Streda

Adresa: Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
Prednosta: Mgr. Michal Deraj
Telefón: 031/590 15 01 
Fax: 031/552 62 86  

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Adresa: Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031/2440-999
Email: upsvr_ds [at] upsvar [dot] sk
Web: www.upsvar-ds.sk

Stránkové dni:
Pre zaradenie do evidencie:

Deň: Od Do Od Do
Pondelok: 08:00 12:00 13:00 15:00
Utorok: 08:00 12:00 13:00 15:00
Streda: 08:00 12:00 13:00 17:00
Štvrtok: 08:00 12:00 13:00 15:00
Piatok: 08:00 12:00 13:00 14:00

 

Deň: Od Do Od Do
Pondelok: 08:00 12:00 13:00 15:00
Utorok: 08:00 12:00 13:00 15:00
Streda: 08:00 12:00 13:00 17:00
Štvrtok: - - - -
Piatok: 08:00 12:00 - -

 

Daňový úrad Dunajská Streda

Adresa: Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031/5578701
Fax: 031/5527626
Email: du [dot] ds [at] tt [dot] drsr [dot] sk
Web: http://danovy.urad-online.sk/danovy-urad/dunajska-streda.php


Otváracia doba - podateľňa:

Deň Od Do Od Do
Pondelok: 09:00 11:00 13:00 15:00
Utorok: 09:00 11:00 13:00 15:00
Streda: 09:00 11:00 13:00 15:00
Štvrtok: 09:00 11:00 13:00 15:00
Piatok: 09:00 11:00 13:00 14:00

 

Správa katastra Dunajská Streda

Adresa: Agátova 7, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031/281 9047
Email: skds [at] skgeodesy [dot] sk
Web: http://www.skgeodesy.sk/index.php?www=sp_detail&id=98&navigation_id=98#DS


Stránkové dni:

 

Deň: Od Do
Pondelok: 08:00 15:00
Utorok: 08:00 15:00
Streda: 08:00 17:00
Štvrtok: 08:00 15:00
Piatok: 08:00 14:00

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

Adresa: Muzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0961111111
Fax: 0961113109
Email: orpzds [at] minv [dot] sk

Stránkové dni:
Príjem žiadostí (občianske preukazy, cestovné doklady, vodičské preukazy):

Deň: Od Do Od Do
Pondelok: 07:30 - - 15:00
Utorok: 07:30 12:00 - -
Streda: 07:30 - - 17:30
Štvrtok: - - - -
Piatok: 07:30 12:00 - -


Výdaj dokladov (občianske preukazy, cestovné doklady, vodičské preukazy, OE časť I):

Deň: Od Do Od Do
Pondelok: 07:30 - - 15:00
Utorok: 07:30 12:00 13:00* 15:00*
Streda: 07:30 - - 17:30
Štvrtok: 07:30 12:00* 13:00 15:00*
Piatok: 07:30 12:00 - -

* Iba výdaj urýchlených cestovných pasov, občianskych preukazov a vodičských preukazov

Zbrojné preukazy:

Deň: Od Do Od Do
Pondelok: 07:30 - - 15:00
Utorok: - - - -
Streda: 07:30 - - 17:30
Štvrtok: - - - -
Piatok: 07:30 12:00 - -

Evidencia vozidiel:

Deň: Od Do Od Do
Pondelok: 07:30 - - 15:00
Utorok: 07:30 - - 15:00
Streda: 07:30 - - 17:30
Štvrtok: - - - -
Piatok: 07:30 12:00 - -

 

Okresná prokuratúra v Dunajskej Strede

Adresa: Námestie sv. Štefana 1, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031/5522494
Fax: 031/5525494

Stránkové dni:

Deň: Od Do
Pondelok: 07:30 15:30
Utorok: 07:30 15:30
Streda: 07:30 15:30
Štvrtok: 07:30 15:30
Piatok: 07:30 15:30

 

Okresný súd Dunajská Streda

Adresa: Alžbetínske nám. 8, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031/5905110
Fax: 031/5527908
Email: podatelnaOSDS [at] justice [dot] sk
Web: www.justice.gov.sk

 

Kontakt pre médiá
Kontaktná osoba: Hovorca KS v Trnave
Telefón: 0905 519 743

 

Informačné centrum
Telefón: 031/590 51 23
Úradné hodiny:
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Podateľňa
Telefón 031/ 590 51 10
Telefón: podatelnaosds [at] justice [dot] sk
Úradné hodiny:  
Pondelok: 9:00 - 15:00
Utorok: 9:00 - 15:00
Streda: 9:00 - 15:00
Štrvtok: 9:00 - 15:00
Piatok: 9:00 - 15:00

 

Všeobecná zdravtná poisťovňa, Dunajská Streda

Adresa: Hlavná ul. 32, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031 / 282 41 28
Zdrav. starost.: 031 / 282 41 34
Zdrav. poist.: 0850 003 003
Fax: 031 / 282 41 40

Stránkové hodiny:

Deň: Od Do
Pondelok: 08:00 15:00
Utorok: 08:00 15:00
Streda: 08:00 17:00
Štvrtok: 08:00 12:00
Piatok: 08:00 14:30

 

Sociálna poisťovňa - pobočka  Dunajská Streda

Adresa: Galantská cesta 693/5 , 929 01 Dunajská Streda
Telefón ústredňa: 0906 176 200, 0906 176 150
Telefón riaditeľ pobočky: 0906 175 154
Fax: 031 55 161 34
Oddelenie poistného: 0906 176 151
Oddelenie poistného, REGISTER - SZČO a DPO 0906 176 173
Oddelenie poistného, REGISTER - zamestnávateľa 0906 176 198
Oddelenie vymáhania pohľadávok: 0906 176 165
Oddelenie dôchodkového poistenia: 0906 176 152
Oddelenie nemocenského poistenia: 0906 176 162
Oddelenie poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia: 0906 176 163
Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti: 0906 176 156
Email: dunajskastreda [at] socpoist [dot] sk

Upozornenie:

Hovory sú účtované podľa taríf mobilného operátora. Na uvedeých telefónnych číslach nie je možné prijímať sms správy.

Úradné hodiny pre klientov pobočky:

Deň: Od Do
Pondelok: 08:00 16:00
Utorok: 08:00 14:00
Streda: 08:00 17:00
Štvrtok: 08:00 14:00
Piatok: 08:00 14:00

 

Úradné hodiny pokladnice:

Deň: Od Do
Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

 

Úradné hodiny podateľne:

Deň: Od Do
Pondelok: 08:00 16:00
Utorok: 08:00 14:00
Streda: 08:00 17:00
Štvrtok: 08:00 14:00
Piatok: 08:00 14:00

 

Cookies