Výberové konania

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Výberové konania

Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti GASTRO DS, s.r.o.
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon obsadenie_funkcie_riaditela_spolocnosti_gastro_ds_s.r.o.pdf2023-05-10 10:05:00154.68 KBPrevziať
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho útvaru primátora
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon skm_c550i23020311140.pdf2023-02-03 12:02:5865.64 KBPrevziať
PDF icon zverejnenie_vysledku.pdf2023-03-20 13:03:4921.49 KBPrevziať
PDF icon zapisnica.pdf2023-03-20 13:03:4947.28 KBPrevziať
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Smetanov háj
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon vk_zs_smet_haj_dun_streda.pdf2022-11-09 15:11:15158.46 KBPrevziať
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_dunajska_streda_jul_2022.pdf2022-06-29 07:06:07564.65 KBPrevziať
PDF icon Odborný pracovník KC2022-06-27 14:06:34416.89 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ- Centrum voľného času2022-06-03 12:06:36161.03 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ ZŠ Smetanov háj2022-05-02 13:05:55158.99 KBPrevziať
PDF icon oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_dunajska_streda_tsp.pdf2022-04-29 09:04:02658.44 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_funkcie_veduceho_technickeho_oddelenia_mestskeho_uradu_v_dunajskej_strede.pdf2022-03-22 14:03:07214.57 KBPrevziať
PDF icon 2022_vyberove_konanie_ms_benedek.pdf2021-12-23 10:12:46128.83 KBPrevziať
PDF icon Odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC2021-10-26 14:10:06312.32 KBPrevziať
PDF icon oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_29092021.pdf2021-09-03 12:09:40219.19 KBPrevziať
PDF icon volby_hlavneho_kontrolora_mesta_dunajska_streda.pdf2021-08-23 14:08:56126.83 KBPrevziať
PDF icon 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)2021-07-23 10:07:13310.49 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ MŠ Eleka Benedeka s VJM2021-07-15 11:07:15156.33 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy2021-05-06 14:05:07155.83 KBPrevziať
PDF icon 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)2021-04-28 15:04:54561.78 KBPrevziať
PDF icon 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)2020-12-18 08:12:46204.66 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM2020-06-11 15:06:51158.53 KBPrevziať
PDF icon veduci_organizacnej_zlozky_mestskeho_uradu_dunajska_streda_stredisko_sluzieb_materskym_skolam.pdf2020-01-16 12:01:39153.28 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ MŠ Nám. priateľstva2019-11-18 09:11:20164.24 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_centra_socialnej_starostlivosti.pdf2019-07-25 12:07:04141.28 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_mestskeho_kulturneho_strediska_benedeka_csaplara_-_csaplar_benedek_varosi_muvelodesi_kozpont.pdf2019-07-25 12:07:04143.2 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_zariadenia_pre_seniorov.pdf2019-07-25 12:07:04141.69 KBPrevziať
PDF icon Vedúci odboru technického a investičného2019-05-02 15:05:34151.7 KBPrevziať
PDF icon Vedúci útvaru primátora2019-05-02 15:05:34150.07 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej školy Gyulu Szabóa2019-03-21 15:03:48160.45 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej školy Zoltána Kodálya2019-03-21 15:03:42160.43 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej školy- Jilemnického2019-03-21 15:03:42159.2 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej umeleckej školy2019-03-21 15:03:42160.05 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Nám. priateľstva2019-03-20 11:03:20159.45 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Októbrová2019-03-20 11:03:40160.06 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Rybný trh2019-03-20 11:03:40159.19 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Ružový háj2019-03-20 11:03:40159.21 KBPrevziať
PDF icon vk_rs_11.04.2019.pdf2019-06-11 07:06:52212.16 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Nám. prieteľstva, Dunajská Streda2018-11-08 13:11:08159.42 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy Eleka Benedeka s VJM, Dunajská Streda2018-11-08 13:11:45160.07 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ Materskej školy- Komenského ulica 357/2, 929 01 Dunajská Streda2018-09-10 12:09:06160.29 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ Materskej školy, Nám. SNP, Dunajská Streda2018-08-02 14:08:41126.31 KBPrevziať
PDF icon Vedúci odboru stavebného Mestského úradu v Dunajskej Strede2018-06-08 10:06:02150.96 KBPrevziať
Zverejnenie výsledku na obsadenie funkcie:
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Vedúci odboru technického 2022-05-09 12:05:0198.57 KBPrevziať
PDF icon Vedúci " Stredisko služieb materským školám"2020-02-28 11:02:0425.19 KBPrevziať
PDF icon Vedúci útvaru primátora2019-07-08 10:07:3318.62 KBPrevziať
PDF icon Vedúci investičného oddelenia2017-11-21 09:11:2727.92 KBPrevziať
PDF icon Vedúci technického oddelenia2017-11-21 09:11:2727.93 KBPrevziať
PDF icon Vedúci odboru technického a investičného2017-11-21 09:11:2727.03 KBPrevziať
PDF icon Vedúca odboru stavebného2018-09-07 12:09:10166.54 KBPrevziať
PDF icon zverejnenie_vysledku_msks.pdf2019-09-23 14:09:05128.1 KBPrevziať
PDF icon zverejnenie_vysledku_css.pdf2019-09-23 14:09:05121.78 KBPrevziať
PDF icon zverejnenie_vysledku_zps.pdf2019-09-23 14:09:05124.99 KBPrevziať
Cookies