Výberové konania

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Výberové konania

Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti GASTRO DS, s.r.o.
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho útvaru primátora
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Smetanov háj
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon vk_zs_smet_haj_dun_streda.pdf158.46 KBPrevziať
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_dunajska_streda_jul_2022.pdf564.65 KBPrevziať
PDF icon Odborný pracovník KC416.89 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ- Centrum voľného času161.03 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ ZŠ Smetanov háj158.99 KBPrevziať
PDF icon oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_dunajska_streda_tsp.pdf658.44 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_funkcie_veduceho_technickeho_oddelenia_mestskeho_uradu_v_dunajskej_strede.pdf214.57 KBPrevziať
PDF icon 2022_vyberove_konanie_ms_benedek.pdf128.83 KBPrevziať
PDF icon Odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC312.32 KBPrevziať
PDF icon oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_29092021.pdf219.19 KBPrevziať
PDF icon volby_hlavneho_kontrolora_mesta_dunajska_streda.pdf126.83 KBPrevziať
PDF icon 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)310.49 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ MŠ Eleka Benedeka s VJM156.33 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy155.83 KBPrevziať
PDF icon 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)561.78 KBPrevziať
PDF icon 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)204.66 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM158.53 KBPrevziať
PDF icon veduci_organizacnej_zlozky_mestskeho_uradu_dunajska_streda_stredisko_sluzieb_materskym_skolam.pdf153.28 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ MŠ Nám. priateľstva164.24 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_centra_socialnej_starostlivosti.pdf141.28 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_mestskeho_kulturneho_strediska_benedeka_csaplara_-_csaplar_benedek_varosi_muvelodesi_kozpont.pdf143.2 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_zariadenia_pre_seniorov.pdf141.69 KBPrevziať
PDF icon Vedúci odboru technického a investičného151.7 KBPrevziať
PDF icon Vedúci útvaru primátora150.07 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej školy Gyulu Szabóa160.45 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej školy Zoltána Kodálya160.43 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej školy- Jilemnického159.2 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej umeleckej školy160.05 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Nám. priateľstva159.45 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Októbrová160.06 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Rybný trh159.19 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Ružový háj159.21 KBPrevziať
PDF icon vk_rs_11.04.2019.pdf212.16 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Nám. prieteľstva, Dunajská Streda159.42 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy Eleka Benedeka s VJM, Dunajská Streda160.07 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ Materskej školy- Komenského ulica 357/2, 929 01 Dunajská Streda160.29 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ Materskej školy, Nám. SNP, Dunajská Streda126.31 KBPrevziať
PDF icon Vedúci odboru stavebného Mestského úradu v Dunajskej Strede150.96 KBPrevziať
Cookies