Zverejnenie zadaní zákaziek s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000,00 €, ktoré nie sú ani nadlimitné ani podlimitné

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zriadenie expozície „Envirocentrum Dunajská Streda“ vrátane vnútorného vybavenia, technológií a scenárov 19.10.2021
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Výzva_PHZ237.15 KBPrevziať
Súbor Príloha_1322.82 KBPrevziať
Súbor Príloha_280.8 KBPrevziať
PDF icon Príloha_3151.01 KBPrevziať
PDF icon Príloha_41.28 MBPrevziať
Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v Dunajskej Strede - časť Malé Blahovo 28.08.2020
Detské ihrisko v ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede
Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18m) v areáli ZŠ Gyulu Szabóa s VJM v Dunajskej Strede- zverejnené 09.10.2018
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Výzva_pdf514.58 KBPrevziať
Súbor Výzva_odt66.74 KBPrevziať
Office spreadsheet icon Rozpočet130 KBPrevziať
Package icon Projektová dokumentácia2.17 MBPrevziať
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede IROP-Z-302011G465-122-15-stavebná časť - zverejnené dňa 19.01.2018
Zabezpečenie silvestrovského ohňostroja pre mesto Dunajská Streda - 2017 - zverejnené dňa 05.12.2017
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede IROP-Z-302011G465-122-15-stavebná časť - zverejnené dňa 16.11.2017
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda - zverejnené dňa 17.06.2016
Prenájom reklamných plôch – bigbordov za účelom propagácie Žitnoostrovského jarmoku v roku 2015 - zverejnené dňa 25.08.2015
Zabezpečenie javiska, jeho ozvučenia a osvetlenia počas Žitnoostrovského jarmoku – 2015 - zverejnené dňa 05.08.2015
Dodanie plastových zberných nádob na komunálny odpad 120 l - zverejnené dňa 19.06.2015
Zabezpečenie priamych prenosov v maďarskom a slovenskom jazyku zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda - II - zverejnené dňa 22.12.2014
Obstaranie aplikačného softvéru na evidenciu údajov o stavebných konaniach pre Spoločný stavebný úrad Dunajská Streda - zverejnené dňa 16.12.2014
Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní pre mesto Dunajská Streda - zverejenné dňa 15.12.2014
Zabezpečenie fotografických služieb pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 15.12.2014
Zabezpečenie priamych prenosov v maďarskom a slovenskom jazyku zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 15.12.2014
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 2/2015 Územného plánu Mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 15.12.2014
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 1/2015 Územného plánu Mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 15.12.2014
Zabezpečenie silvestrovského ohňosroja pre mesto Dunajská Streda - 2014 - zverejnené dňa 12.12.2014
Zakúpenie licencií antivírusového softvéru ESET ENDPOINT SECURITY - vernostná licencia na 2 roky pre 100 pracovných staníc - zverejnené dňa 05.12.2014
Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577 - II - zverejnené dňa 01.12.2014
Prenájom, servis a údržba multifunkčného zariadenia - zverejnené dňa 19.11.2014
Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577 - zverejnené dňa 18.11.2014
Dodávka a montáž drevených okien - MsÚ v Dunajskej Strede - zverejnené dňa 29.09.2014
Rekonštrukcia plochých striech MŠ Komenského v Dunajskej Strede - zverejnené dňa 25.09.2014
Zabezpečenie hydinových výrobkov a vajec pre MŠ a pre CSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 12.09.2014
Zabezpečenie mäsa, mäsových výrobkov (okrem hydiny) a rybieho filé pre MŠ a pre CSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 12.09.2014
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda - zverejnené dňa 09.09.2014
Výber poskytovateľa internetu, káblovej televízie a verejnej telefónnej siete a napojenie existujúceho elektronického zabezpečovacieho systému na pult centrálnej ochrany mestskej polície - dátum zverejnenia 18.08.2014
Výber dodávateľa na zabezpečenie telekomunikačných služieb pre TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577 - dátum zverejnenia 18.08.2014
Výstavba detského ihriska na Poľnej ulici v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 13.08.2014
Výstavba detského ihriska na Dunajskej ulici v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 13.08.2014
Odstránenie havarijného stavu - Výmena okien vo veľkej telocvični pri ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 07.08.2014
Výber projektového a finančného manažéra pre projekt s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577-II - zverejnené dňa 24.07.2014
Rekonštrukcia krytu vozovky pred bl. č. 289 na sídlisku Smetanov háj v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 23.07.2014
Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému na MsÚ v Dunajskej Strede s napojením na PCO mestskej polície - dátum zverejnenia 10.07.2014
Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014 - zverejnené dňa 10.07.2014
Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, ozvučenia a osvetlenia počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014 - zverejnené dňa 10.07.2014
Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014 - zverernené dňa 10.07.2014
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby – Modernizácia kotolne ZŠ Z. Kodálya s VJM v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 04.07.2014
Rozšírenie soc. zázemia MŠ Nám. SNP v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 03.07.2014
Rekonštrukcia Nám. Á. Vámbéryho v Dunajskej Strede (omietanie, maľba, oprava plochej strechy, výmena žlabov) – zverejnené dňa 26.06.2014
Terénne úpravy pred obytným blokom č.192 (zemné práce, odkopávky, prekopávky, vytvorenie podkladu z kameniva, osadenie obrubníkov) – zverejnené dňa 26.06.2014
Dodávka a zabezpečenie elektrickej energie a pohotovostnej služby počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014 - zverejnené dňa 23.06.2014
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor Výzva na predloženie cenovej ponuky156.59 KBPrevziať
Výber projektového a finančného manažéra pre projekt s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577 - zverejnené dňa 17.06.2014
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2014-2020 - zverejnené dňa 04.06.2014
Odvoz reštauračného - biologicky rozložiteľného odpadu z materských škôl a z Centra sociálnych služieb mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 02.06.2014
Zabezpečenie tonerov a cartridgeov pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 29.05.2014
Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda - II - zverejnené dňa 19.05.2014
Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 25.04.2014
Odchyt túlavých holubov pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 04.04.2014
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor Príloha č. 167.35 KBPrevziať
Súbor Výzva - súťažné podklady302.87 KBPrevziať
Obstaranie služieb spojených s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP) pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 14.03.2014
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor Príloha č. 136.75 KBPrevziať
Súbor Výzva - súťažné podklady266.99 KBPrevziať
Prenájom, servis a údržba multifunkčných zariadení - zverejnené dňa 13.03.2014
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor Príloha č. 237.32 KBPrevziať
Súbor Príloha č. 1116.46 KBPrevziať
Súbor Výzva - súťažné podklady258.6 KBPrevziať
Zabezpečenie výpočtovej techniky pre mesto Dunajská Streda-II - zverejnené dňa 13.03.2014
Zabezpečenie e-aukčného systému pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 13.12.2014
Vypracovanie ŽoNFP pre projekt s názvom „Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede - zverejnené dňa 16.01.2014
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie projektu Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede - zverejnené dňa 16.01.2014
Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní na rok 2014 pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 16.12.2013
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor Výzva na predloženie ponúk195.38 KBPrevziať
Súbor Príloha č. 149.68 KBPrevziať
Zabezpečenie silvestrovského ohňostroja pre mesto Dunajská Streda - 2013 - zverejnené dňa 10.12.2013
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor vyzva_ohnostroj.rtf182.8 KBPrevziať
Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v Dunajskej Strede - zverejnené dňa 29.11.2013
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon vyzva_3.pdf138.89 KBPrevziať
Vytvorenie novej web stránky mesta Dunajská Streda - 2
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor otazky_a_odpovede_20131010_1.rtf98.37 KBPrevziať
Microsoft Office document icon vyzva_5_1.doc96 KBPrevziať
Poskytovanie odborných poradenských služieb pri zabezpečení verejného obstarávania v rámci projektu "Elektronizácia služieb Mesta Dunajská Streda"
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor vyzva_0_4.rtf129.76 KBPrevziať
Rozšírenie kamerového systému v lokalite termálneho kúpaliska Dunajskej Stredy - 2
Vytvorenie novej web stránky mesta Dunajská Streda
Zabezpečenie priamych prenosov v maďarskom a v slovenskom jazyku zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor vyzva_3.rtf125.41 KBPrevziať
Rozšírenie kamerového systému v lokalite termálneho kúpaliska Dunajskej Stredy
Odvoz reštauračného odpadu z materských škôl a z Centra sociálnych služieb mesta Dunajská Streda
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 03-oznamenie_o_zruseni_1.pdf214.34 KBPrevziať
Súbor vyzva_2.rtf139.53 KBPrevziať
Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov počas Žitnoostrovského jarmoku
Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, na osvetlenie a na ozvučenie počas Žitnosotrovského jarmoku
Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor vyzva_montazdemontaz_2.rtf126.28 KBPrevziať
Dodávka a zabezpečenie elektrickej energie a pohotovostnej služby počas Žitnoostrovského jarmoku
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor vyzva_zabezpecenie_elektrickej_energie_2.rtf128.55 KBPrevziať
Úprava podmienok odchytu opustených a túlavých psov
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor vyzva_odchyt_psov_2.rtf135.57 KBPrevziať
Cookies