Mestské správy

Prípad Panattoni: Mesto Dunajská Streda podalo odvolanie voči rozhodnutiu okresného úradu

Prípad Panattoni: Mesto Dunajská Streda podalo odvolanie voči rozhodnutiu okresného úradu
17.05.2023 - 10:20 | Mestské správy
Spoločnosť Panattoni plánuje v Kútnikoch vybudovať logistický park o rozlohe takmer 135 000 m2. Vzhľadom na veľkosť investície a jej charakter, si mesto Dunajská Streda myslí, že pred začatím investície je potrebná podrobná štúdia vplyvov na životné...

Privítali najlepších športovcov roka

Privítali najlepších športovcov roka
16.05.2023 - 12:00 | Mestské správy
V pondelok večer sme ocenili športovcov, športové kluby a ich trénerov, ktorí v minulom roku dosiahli vynikajúce športové výkony. Športové organizácie a obyvatelia mesta Dunajskej Stredy mohli predkladať návrhy na ocenenie v 5 kategóriách:...

V sobotu bude zberný dvor zatvorený

V sobotu bude zberný dvor zatvorený
12.05.2023 - 12:31 | Mestské správy
Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že dňa 13.5.2023 (sobota) z technických príčin zberný dvor Municipalu na Bratislavskej ceste bude zatvorený. Od pondelka čakáme obyvateľov v obvyklých otváracích hodinách až do októbra: pondelok - piatok: 9:00 -17:...

Stránkové hodiny sa zmenia na Mestskom úrade

Stránkové hodiny sa zmenia na Mestskom úrade
03.05.2023 - 15:11 | Mestské správy
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje, že dňa 04.05.2023 (štvrtok) stránkové hodiny sa konajú do 14:00 hod. a dňa 05.05.2023 (piatok) radnica je zatvorená. Od 9. mája 2023 (utorok) kancelária prvého kontaktu vybavuje stránky podľa nasledovného...

Od mája sa zmenia stránkové hodiny na Mestskom úrade

Od mája sa zmenia stránkové hodiny na Mestskom úrade
24.04.2023 - 11:27 | Mestské správy
Mestský úrad informuje obyvateľov mesta, že od mája sa zmenia úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu. Od 1. mája kancelária prvého kontaktu vybavuje stránky podľa nasledovného harmonogramu: Pondelok: 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00 Utorok...

Prínosom prác na mestskom úrade budú energetické úspory

Prínosom prác na mestskom úrade budú energetické úspory
21.04.2023 - 12:33 | Mestské správy
Dňa 14. apríla sa začali práce na Mestskom úrade v Dunajskej Strede výmenou okien a zateplením budovy. Práce, ktorých vítaným dôsledkom bude energeticky úspornejšia prevádzka mestského úradu, sú financované z dotácie poskytnutej od Enviromentálneho...

Pozvánka

Pozvánka
19.04.2023 - 08:38 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda srdečne pozýva Vás a Vašu ctenú rodinu na slávnostné odovzdávanie verejných ocenení mesta Dunajská Streda. Galavečer sa uskutoční dňa 22. apríla 2023 (sobota) o 18.00 hod. v divadelnej sále MsKS Bendeka Csaplára v...

Oznámenie o zmene stránkových hodín (13.04.2023)

Oznámenie o zmene stránkových hodín (13.04.2023)
12.04.2023 - 14:32 | Mestské správy
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje, že dňa 13.04.2023 (štvrtok) stránkové hodiny sa konajú do 13:00 hod. Za Vaše pochopenie ďakujeme!  

Po 7 rokoch sa budova útulku pre bezdomovcov konečne stala majetkom mesta

Po 7 rokoch sa budova útulku pre bezdomovcov konečne stala majetkom mesta
05.04.2023 - 11:24 | Mestské správy
Po 7 rokoch sa budova útulku pre bezdomovcov konečne stala majetkom mesta od ZSSR. Nehnuteľnosť odkúpenú za 318 000 eur budeme naďalej prevádzkovať ako sociálne zariadenie. Na spodnom podlaží ostane útulok, na hornom podlaží vznikne sociálne...

Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy

Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy
05.04.2023 - 09:16 | Mestské správy
Mesta Dunajská Streda v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto verejnosti oznamuje, že sa začalo prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov 18/2023 územného...

Výzva na podávanie návrhov na ocenenie z príležitosti medzinárodného dňa sestier

Výzva na podávanie návrhov na ocenenie z príležitosti medzinárodného dňa sestier
04.04.2023 - 11:09 | Mestské správy
Medzinárodný deň sestier je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej. 12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých zdravotných sestier, verných svojmu...

Oznámenie o zmene stránkových hodín (06.04.2023)

Oznámenie o zmene stránkových hodín (06.04.2023)
03.04.2023 - 14:01 | Mestské správy
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje, že dňa 06.04.2023 (štvrtok) stránkové hodiny sa konajú do 13:00 hod. Za Vaše pochopenie ďakujeme!  

Bezplatné MHD v rámci mesta? Podeľte sa o svoj názor!

Bezplatné MHD v rámci mesta? Podeľte sa o svoj názor!
31.03.2023 - 10:09 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda nedávno zakúpilo dva nové elektrické autobusy pre mestskú hromadnú dopravu. MHD v Dunajskej Strede bude bezplatná a samospráva teraz zaujíma o názor obyvateľov. Elektrické autobusy sú tiché a ekologické, vypúšťané emisie sú...

Zber organického odpadu začína skôr ako zvyčajne

Zber organického odpadu začína skôr ako zvyčajne
14.03.2023 - 13:37 | Mestské správy
(foto: Vince Rózsár) Mestská spoločnosť Municipal Real Estate začne so zberom organického odpadu v mestských častiach s rodinnými domami o dva týždne skôr ako bolo zvykom - počnúc 20. marcom. Zber, ktorý sa v minulých rokoch začal v apríli, bude...

Zbiera sa aj zelený odpad zo záhradníckych zón mesta

Zbiera sa aj zelený odpad zo záhradníckych zón mesta
08.03.2023 - 12:07 | Mestské správy
(foto, text: Vince Rózsár) Cez víkend 11. marca sa začne zber nahromadeného zeleného odpadu v zónach malých záhrad. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov tentoraz mestská spoločnosť Municipal Real Estate zabezpečí zber zeleného odpadu v troch...

Oznámenie

Oznámenie
28.02.2023 - 13:50 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že v dňoch 11. marca 2023 18. marca 2023 25. marca 2023 organizuje dni čistoty mesta. Vyzývame preto obyvateľov, aby najneskôr do soboty 6.00 hod. v domácnosti už nepotrebný...

Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”

Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”
09.02.2023 - 15:54 | Mestské správy
Milí rodičia, touto cestou Vás žiadame, aby ste dozreli na Vaše deti, oboznámili ich s nebezpečenstvom surfovania na internete. V tomto čase deti kvôli pandemickej situácii veľmi veľa času strávia na internete. Polícia zaznamenáva čím viac prípadov...

Už sa doručujú vernostné karty pre nových obyvateľov

Už sa doručujú vernostné karty pre nových obyvateľov
07.02.2023 - 16:00 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že v súčasnosti prebieha doručovanie nových vernostných kariet mesta. Tým obyvateľom mesta Dunajská Streda, ktorí ku dňu 31. 12. 2022 splnili podmienky na vydanie vernostných kariet a doteraz...

VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2023

VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2023
25.01.2023 - 08:10 | Mestské správy
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2023“     mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu   na...

Začal sa zber živých vianočných stromčekov

Začal sa zber živých vianočných stromčekov
11.01.2023 - 13:01 | Mestské správy
foto: Vince Rózsár Spoločnosť Municipal Real Estate, s.r.o. poskytujúca verejnoprospešné služby v meste Dunajská Streda bude aj tento rok bezplatne zbierať a odvážať vianočné stromčeky. Stromy umiestnené pred domami v obytných zónach, respektíve ku...

Stránky

Cookies