Postup mesta pri vybavovaní petícií

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
  1. Prešetrovanie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
  2. Petíciu možno podať poštou alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Dunajskej Strede (pozri podávanie sťažností).
  3. Mesto je povinné vybaviť petíciu, na ktorú je vecne príslušné do 30 pracovných dní od doručenia. Túto lehotu možno predĺžiť pred jej uplynutím.
  4. Výsledok vybavenia petície sa oznamuje písomne.
Cookies