Mestské inštitúcie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mesto prevádzkuje nasledovné mestské zariadenia bez právnej subjektivity:

Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským - Benedek Elek Óvoda Alžbetínske námestie číslo 323/3 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Alžbetínske námestie 323/3, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Mgr. Júlia Végh, • tel.: 031/552 23 63,+421 918/607 367 • e-mail: mselekabenedeka [at] dunstreda [dot] sk, sjelekabenedeka [at] dunstreda [dot] sk

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Októbrová ulica č. 939/47, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka:  Annamária Pázmány • tel.: +421 918/607 368 • e-mail: msoktobrova [at] dunstreda [dot] sk, sjoktobrova [at] dunstreda [dot] sk

Materská škola Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda

Jesenského ulica č. 910/10, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Mgr. Gyöngyi Szabó • tel.: 031/552 22 49, +421 918/607 360,  • e-mail: msjesenskeho [at] dunstreda [dot] sk, sjjesenskeho [at] dunstreda [dot] sk

Materská škola - Óvoda Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda

Komenského ulica č. 357/2, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Mgr.  Judit Bátki • tel.: 031/552 50 50, +421 918/607 363 • e-mail: mskomenskeho [at] dunstreda [dot] sk, sjkomenskeho [at] dunstreda [dot] sk

Materská škola - Óvoda Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda

Námestie SNP č. 187/11, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Bc. Mgr. Monika Csicsayová • tel.: +421 918/607 362 • e-mail: msnamsnp [at] dunstreda [dot] sk, sjnamsnp [at] dunstreda [dot] sk

Materská škola - Óvoda Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda

Námestie priateľstva 2173/21, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Mgr. Pónya Mária • tel.: +421 918/607 366 • e-mail: msnampriatelstva [at] dunstreda [dot] sk, sjnampriatelstva [at] dunstreda [dot] sk

Materská škola - Óvoda Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda

Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda • Riaditeľka: Beáta Navrátilová • tel.: 031/552 35 35, +421 918/607 364 • e-mail: msruzovyhaj [at] dunstreda [dot] sk, sjruzovyhaj [at] dunstreda [dot] sk

Materská škola - Óvoda Rybný trh číslo 14 Dunajská Streda

Rybný trh č. 14, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Mária Vargaová • tel.: +421 918/607 361 • e-mail: msrybnytrh [at] dunstreda [dot] sk, sjrybnytrh [at] dunstreda [dot] sk

Materská škola - Óvoda Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda

Széchenyiho ulica 1999/9, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Bc. Beáta Špernáková • tel.: +421 918/607 365 • e-mail: msszechenyiho [at] dunstreda [dot] sksjszechenyiho [at] dunstreda [dot] sk

Rozpočtové organizácie mesta so samostatnou právnou subjektivitou
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ

Riaditeľka: Bc. Mgr. Tímea Takács  • Adresa: Korzo Bélu Bartóka 788/1 • tel.: 031/590 08 11 • e-mail: office [at] msksds [dot] sk • WEB: https://www.csaplarkult.sk/hu/

Mestské inštitúcie
Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda

Detské jasle, Jedáleň pre dôchodcov, Denný stacionár, Denné centrum pre dôchodcov. Vedúca: Mgr Johanna Bíró • Adresa: Komenského č. 359/33, 929 01 Dunajská Streda • tel.: 031/552 27 06 • +421 918/607 308  • e-mail: johanna [dot] biro [at] dunstreda [dot] sk, https://dscsssk.webnode.sk

Galéria súčasných maďarských umelcov

Vedúci galérie: PaedDr. Péter Iván  • Adresa: Ul. Gyulu Szabóa 304/2 • tel.: +421 918/607 307 • e-mail: kmgaleria [at] gmail [dot] com • WEB: http://www.kmgaleria.eu

Mestské inštitúcie
Zariadenie pre seniorov

Riaditeľ: Ing. Koloman Pongrácz • Adresa: Ul. generála Svobodu 1948/10, Dunajská Streda • Nám. Priateľstva 2201/37, Dunajská Streda • tel.: 031/552 68 31 • 031/552 68 32 • +421 917/642 132, e-mail: zpsds [dot] riaditel [at] gmail [dot] com

Základná škola Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda

Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľ: PaedDr.Peter Gajdoš • tel.: 031/552 25 76 • e-mail: zsjilds [at] zsjilds [dot] sk • web: http://www.zsjilds.sk/

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola Komenského ulica č. 1219/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Komenského ulica 1219/1, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľ: Mgr. Olivér Ibolya • tel.: 031/552 24 32, 031/552 38 93 • e-mail: kodalyai [at] gmail [dot] com • web: http://kodalyds.eu/

Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Školská ulica č. 936/1, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľ: Mgr. Arpád Nagy • tel.: 031/552 24 31 • e-mail: zsszabo [at] zsszabo [dot] sk • web: www.zsszabo.sk

Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským Vámbéry Ármin Alapiskola Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Hviezdoslavova ulica č.2094/2, 92901 Dunajská Streda • Riaditeľ: PaedDr. Ján Masszi • tel.: 031/552 53 85 • e-mail.: mail [at] varmin [dot] eu, mj [dot] vambery [at] gmail [dot] com • web: www.varmin.eu

Základná škola Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda

Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Ing. Gabriela Bothová • tel.: 031 / 552 23 37, 031 / 552 45 38 • e-mail: zssmetanovhajds [at] mail [dot] t-com [dot] sk • web:

https://zsshajds.edupage.org

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola

Základná umelecká škola Dunajská Streda • Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda • Riaditeľka : PaedDr. Katarína Kollár • tel.: 031/552 26 86 • e-mail: zusmai [dot] ds [at] gmail [dot] com • web: https://www.zusmaids.sk/

Centrum voľného času

Riaditeľ: Mgr. Stella Pelech Píver • Adresa: Smetanov háj 286, Dunajská Streda • tel.: 031/569 44 31 • e-mail: piverova [dot] cvc [at] gmail [dot] com • web: http://www.cvc-ds.sk/

Cookies