Všeobecne záväzné nariadenia 2019

Vybrať rok:
PrílohaPrevziaťAktívny
VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2019 zo dňa 24. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019
Účinnosť: 
od 15.10.2019 do 31.12.2019
download
VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019
Účinnosť: 
od 19.12.2019 do 31.12.2019
download
Cookies