Prezencia poslancov od 2015

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Komisia MsZ pre nezlučiteľnosť funkcii a mandátová
Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu
Komisia MsZ pre investície, europske fondy a cestovný ruh
Komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok
Komisia MsZ pre školstvo a mládež
PrílohaVeľkosťPrevziať
Office spreadsheet icon komisia_msz_pre_skolstvo_a_mladez.xls44.5 KBPrevziať
Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy
Komisia MsZ pre šport a telesnú výchovu
PrílohaVeľkosťPrevziať
Office spreadsheet icon komisia_msz_pre_sport_a_telesnu_vychovu.xls47.5 KBPrevziať
Komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť
Komisia MsZ pre veci používania madarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny
Cookies