Oznámenie funkcií (tlačivo)

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona NR SR  č. 545/2005 Z. z.

Cookies