Tlačivá

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Útvar primátora
Evidencia obyvateľstva
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon navrh_na_zrusenie_zaznamu_o_prechodnom_pobyte_na_navrh_vlastnika.pdf2023-03-21 13:03:13106.6 KBPrevziať
PDF icon navrh_na_zrusenie_zaznamu_o_prechodnom_pobyte.pdf2023-03-21 13:03:1388.21 KBPrevziať
PDF icon navrh_na_zrusenie_zaznamu_o_trvalom_pobyte.pdf2023-03-21 13:03:1390.33 KBPrevziať
PDF icon suhlas_vlastnika.pdf2023-03-21 13:03:13102.79 KBPrevziať
Matričný úrad
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon oznamenie_o_urceni_druheho_mena_pre_maloleteho_tu_v_zmysle_v_ss_2a_zakona_cislo_3001993_z.z._o_mene_a_priezvisku_v_zneni_neskorsich_predpisov.pdf2023-03-09 08:03:5092.21 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_urceni_druheho_mena_v_zmysle_v_ss_2a_zakona_cislo_3001993_z.z._o_mene_a_priezvisku_v_zneni_neskorsich_predpisov.pdf2023-03-09 08:03:5091.28 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_manzelstiev_s_uvedenim_priezviska_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania.pdf2023-03-09 08:03:5090.35 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_pre_malolete_dieta_s_uvedenim_mena_v_ceskom_ekvivalente.pdf2023-03-09 08:03:5090.42 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_pre_maloletu_dceru_uvedenim_priezviska_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania_.pdf2023-03-09 08:03:5090.61 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_s_uvedenim_mena_v_ceskom_ekvivalente.pdf2023-03-09 08:03:5089.69 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_s_uvedenim_mena_v_madarskom_ekvivalente_.pdf2023-03-09 08:03:5090.6 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_uvedenim_priezviska_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania_.pdf2023-03-09 08:03:5090.02 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_zmenu_slovenskeho_mena_na_cudzojazycny_ekvivalent_pre_malolete_dieta.pdf2023-03-09 08:03:5090.73 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_zmenu_slovenskeho_mena_na_cudzojazycny_ekvivalent.pdf2023-03-09 08:03:5089.32 KBPrevziať
PDF icon zi_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_pre_maloletu_dceru_s_uvedenim_mena_v_madarskom_ekvivalente.pdf2023-03-09 08:03:5091.47 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_vydanie_rodneho_listu_s_uvedenim_priezviska_v_slovenskom_ekvivalente_.pdf2023-03-09 08:03:5090.32 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_vydanie_rodneho_listu_s_uvedenim_priezviska_v_slovenskom_ekvivalente_pre_maloletu_dceru.pdf2023-03-09 08:03:5090.85 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_vydanie_sobasneho_listu_s_uvedenim_priezviska_nevesty_v_slovenskom_ekvivalente.pdf2023-03-09 08:03:5090.98 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_zmenu_cudzojazycneho_mena_na_slovensky_ekvivalent.pdf2023-03-09 08:03:5089.99 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_zmenu_poradia_mien_pre_maloleteho_tu_v_zmysle_v_ss_2c_zakona_cislo_3001993_z.z.o_mene_a_priezvisku_v_zneni_neskorsich_predpisov_.pdf2023-03-09 08:03:5091.72 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_zmenu_poradia_mien_v_zmysle_v_ss_2c_zakona_cislo_3001993_z.z._o_mene_a_priezvisku_zneni_neskorsich_predpisov_.pdf2023-03-09 08:03:5090.63 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_povolenie_uzavretia_manzelstva_na_inom_vhodnom_mieste.pdf2023-03-09 08:03:50130.61 KBPrevziať
Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry
Dotácie z rozpočtu mesta- vyúčtovanie
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon vyuctovanie_dotacie_2023_manual.pdf2023-01-25 08:01:52304.21 KBPrevziať
PDF icon vyuctovanie_.pdf2023-01-25 08:01:52240.89 KBPrevziať
Súbor vyuctovanie.docx2023-01-25 08:01:5233.34 KBPrevziať
Samostatný referát školstva
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon ziadost_o_prijatie_dietata_do_materskej_skoly.pdf2023-04-03 10:04:20148.07 KBPrevziať
Odbor stavebný
Odbor stavebný
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie2023-02-06 09:02:07110.29 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k zmene v užívaní stavby2023-02-06 09:02:07121.02 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie2023-02-06 09:02:07118.58 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie – zmena stavby pred dokončením2023-02-06 09:02:07104.8 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre dodatočné povolenie stavby2023-02-06 09:02:07118.73 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby2023-02-06 09:02:07103.98 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie2023-02-06 09:02:0789.77 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby2023-02-06 09:02:07102.43 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie – dopravné stavby2023-02-06 09:02:07121.68 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre územné rozhodnutie2023-02-06 09:02:07107.11 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov2023-02-06 09:02:07119.64 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov2023-02-06 09:02:07118.85 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov2023-02-06 09:02:07115.72 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej cesty2023-02-06 09:02:07108 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie reklamnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov2023-02-06 09:02:07120.79 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamnej stavby2023-02-06 09:02:0793.43 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby2023-02-06 09:02:07101.74 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby2023-02-06 09:02:0795.78 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k zmene doby trvania reklamnej stavby2023-02-06 09:02:0794.3 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla2023-02-06 09:02:07180.75 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla budovy2023-02-06 09:02:07135.64 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu2023-02-06 09:02:07121.59 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o potvrdenie veku stavby2023-02-06 09:02:07105.66 KBPrevziať
Spoločný stavebný úrad
Spoločný stavebný úrad
Odbor technický a investičný
Samostatný referát životného prostredia
Odbor finančný a evidencie majetku
Odbor finančný a evidencie majetku
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa § 6 ods. 8 písm. b) bod 2 a 3 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku2015-06-23 14:06:3343.27 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania kultúrnych podujatí spojrných s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda2017-03-15 12:03:01148.16 KBPrevziať
PDF icon priznanie_k_dani_formular.pdf2021-01-18 09:01:381018.11 KBPrevziať
PDF icon poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf2021-01-18 09:01:38250.56 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_zacati_poskytovania_odplatneho_prechodneho_ubytovania_pre_ucely_dane_za_ubytovanie.pdf2022-07-11 10:07:47188.24 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_zakladu_miestnej_dane_za_ubytovanie_.pdf2022-10-14 07:10:37216.44 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_zmene_skutocnosti_rozhodujucich_pre_urcenie_dane_za_ubytovanie.pdf2022-07-11 10:07:47109.08 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_ukonceni_odplatneho_prechodneho_ubytovania_v_ubytovacom_zariadeni.pdf2022-07-11 10:07:47104.83 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_vznik_zanik_zmena_poplatkovej_povinnosti_za_komunalne_odpady_pre_po.pdf2023-02-14 09:02:07123.13 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_vznik_zanik_zmena_poplatkovej_povinnosti_za_komunalne_odpady_pre_fo.pdf2023-02-14 10:02:01171.37 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_znizenie_miestneho_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf2023-02-14 10:02:4597 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_zmenu_poctu_frekvencie_zberu_a_odvozutypu_zbernych_nadob_na_komunalny_odpad.pdf2023-02-14 10:02:49114.34 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_poskytnutie_byvania_v_najomnom_byte.pdf2023-02-14 12:02:22273.38 KBPrevziať
PDF icon ohlasenie_o_zriadeni_prevadzky_a_urceni_pcasu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb.pdf2023-03-16 12:03:30130.92 KBPrevziať
PDF icon ohlasenie_docastneho_uzavretia_prevadzky.pdf2023-03-16 12:03:30105.25 KBPrevziať
PDF icon ohlasenie_ukoncenia_prevadzkovania_predajne_butiku_rest._zariadenia_prevadzky_sluzieb_na_uzemi_mesta_dunajskej_stredy.pdf2023-03-16 12:03:30110.08 KBPrevziať
PDF icon ohlasenie_zmeny_prevadzkovej_doby_.pdf2023-03-16 13:03:32110.3 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_vzniku_zmeny_a_zaniku_danovej_povinnosti_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf2023-03-17 10:03:47106.7 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_zameru_usporiadat_verejne_kulturne_podujatie.pdf2023-03-17 10:03:47156.35 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_zameru_usporiadat_verejne_sportove_podujatie.pdf2023-03-17 10:03:47109.59 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_suhlas_vykonanim_verejnej_zbierky_na_verejnych_priestranstvach_vo_vlastnictve_mesta_dunajska_streda.pdf2023-03-20 10:03:35142.07 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_vydanie_povolenia_na_predaj_vyrobkov_poskytovanie_sluzieb.pdf2023-03-20 10:03:35172.88 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_zriadenie_trhoveho_miesta_na_ambulantny_predaj_vyrobkov_pre_zriadovatela_a_spravcu_trhoveho_miesta.pdf2023-03-20 10:03:35131.89 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_zameru_osobitneho_uzivania_verejneho_priestranstva.pdf2023-03-27 12:03:1393.2 KBPrevziať
Vernostná karta
Vernostná karta
Cookies