Tlačivá

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Matričný úrad
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon oznamenie_o_urceni_druheho_mena_pre_maloleteho_tu_v_zmysle_v_ss_2a_zakona_cislo_3001993_z.z._o_mene_a_priezvisku_v_zneni_neskorsich_predpisov.pdf92.21 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_urceni_druheho_mena_v_zmysle_v_ss_2a_zakona_cislo_3001993_z.z._o_mene_a_priezvisku_v_zneni_neskorsich_predpisov.pdf91.28 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_manzelstiev_s_uvedenim_priezviska_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania.pdf90.35 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_pre_malolete_dieta_s_uvedenim_mena_v_ceskom_ekvivalente.pdf90.42 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_pre_maloletu_dceru_uvedenim_priezviska_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania_.pdf90.61 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_s_uvedenim_mena_v_ceskom_ekvivalente.pdf89.69 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_s_uvedenim_mena_v_madarskom_ekvivalente_.pdf90.6 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_uvedenim_priezviska_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania_.pdf90.02 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_zmenu_slovenskeho_mena_na_cudzojazycny_ekvivalent_pre_malolete_dieta.pdf90.73 KBPrevziať
PDF icon z_i_a_d_o_s_t_o_zmenu_slovenskeho_mena_na_cudzojazycny_ekvivalent.pdf89.32 KBPrevziať
PDF icon zi_a_d_o_s_t_o_vyhotovenie_uradneho_vypisu_z_knihy_narodeni_pre_maloletu_dceru_s_uvedenim_mena_v_madarskom_ekvivalente.pdf91.47 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_vydanie_rodneho_listu_s_uvedenim_priezviska_v_slovenskom_ekvivalente_.pdf90.32 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_vydanie_rodneho_listu_s_uvedenim_priezviska_v_slovenskom_ekvivalente_pre_maloletu_dceru.pdf90.85 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_vydanie_sobasneho_listu_s_uvedenim_priezviska_nevesty_v_slovenskom_ekvivalente.pdf90.98 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_zmenu_cudzojazycneho_mena_na_slovensky_ekvivalent.pdf89.99 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_zmenu_poradia_mien_pre_maloleteho_tu_v_zmysle_v_ss_2c_zakona_cislo_3001993_z.z.o_mene_a_priezvisku_v_zneni_neskorsich_predpisov_.pdf91.72 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_zmenu_poradia_mien_v_zmysle_v_ss_2c_zakona_cislo_3001993_z.z._o_mene_a_priezvisku_zneni_neskorsich_predpisov_.pdf90.63 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_povolenie_uzavretia_manzelstva_na_inom_vhodnom_mieste.pdf130.61 KBPrevziať
Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry
Dotácie z rozpočtu mesta- vyúčtovanie
Samostatný referát školstva
Odbor stavebný
Odbor stavebný
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie110.29 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k zmene v užívaní stavby121.02 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie118.58 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie – zmena stavby pred dokončením104.8 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre dodatočné povolenie stavby118.73 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby103.98 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie89.77 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby102.43 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie – dopravné stavby121.68 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre územné rozhodnutie107.11 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov119.64 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov118.85 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov115.72 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej cesty108 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie reklamnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov120.79 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamnej stavby93.43 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby101.74 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby95.78 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyjadrenie k zmene doby trvania reklamnej stavby94.3 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla180.75 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla budovy135.64 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu121.59 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o potvrdenie veku stavby105.66 KBPrevziať
Odbor finančný a evidencie majetku
Odbor finančný a evidencie majetku
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa § 6 ods. 8 písm. b) bod 2 a 3 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku43.27 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania kultúrnych podujatí spojrných s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda148.16 KBPrevziať
PDF icon priznanie_k_dani_formular.pdf1018.11 KBPrevziať
PDF icon poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf250.56 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_zacati_poskytovania_odplatneho_prechodneho_ubytovania_pre_ucely_dane_za_ubytovanie.pdf188.24 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_zakladu_miestnej_dane_za_ubytovanie_.pdf216.44 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_zmene_skutocnosti_rozhodujucich_pre_urcenie_dane_za_ubytovanie.pdf109.08 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_ukonceni_odplatneho_prechodneho_ubytovania_v_ubytovacom_zariadeni.pdf104.83 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_vznik_zanik_zmena_poplatkovej_povinnosti_za_komunalne_odpady_pre_po.pdf123.13 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_vznik_zanik_zmena_poplatkovej_povinnosti_za_komunalne_odpady_pre_fo.pdf171.37 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_znizenie_miestneho_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf97 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_zmenu_poctu_frekvencie_zberu_a_odvozutypu_zbernych_nadob_na_komunalny_odpad.pdf114.34 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_poskytnutie_byvania_v_najomnom_byte.pdf273.38 KBPrevziať
PDF icon ohlasenie_o_zriadeni_prevadzky_a_urceni_pcasu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb.pdf130.92 KBPrevziať
PDF icon ohlasenie_docastneho_uzavretia_prevadzky.pdf105.25 KBPrevziať
PDF icon ohlasenie_ukoncenia_prevadzkovania_predajne_butiku_rest._zariadenia_prevadzky_sluzieb_na_uzemi_mesta_dunajskej_stredy.pdf110.08 KBPrevziať
PDF icon ohlasenie_zmeny_prevadzkovej_doby_.pdf110.3 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_vzniku_zmeny_a_zaniku_danovej_povinnosti_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf106.7 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_zameru_usporiadat_verejne_kulturne_podujatie.pdf156.35 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_zameru_usporiadat_verejne_sportove_podujatie.pdf109.59 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_suhlas_vykonanim_verejnej_zbierky_na_verejnych_priestranstvach_vo_vlastnictve_mesta_dunajska_streda.pdf142.07 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_vydanie_povolenia_na_predaj_vyrobkov_poskytovanie_sluzieb.pdf172.88 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_zriadenie_trhoveho_miesta_na_ambulantny_predaj_vyrobkov_pre_zriadovatela_a_spravcu_trhoveho_miesta.pdf131.89 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_zameru_osobitneho_uzivania_verejneho_priestranstva.pdf93.2 KBPrevziať
Cookies