Projekty

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
 

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY V MESTE DUNAJSKÁ STREDA

 

Názov projektu: Smart plán mesta Dunajská Streda

Stav projektu: pripomienkovanie Štúdie uskutočniteľnosti (od 21.07.2020 - 03.08.2020 vrátane)

   
  PROJEKTY REALIZOVANÉ/UKONČENÉ V MESTE DUNAJSKÁ STREDA
 

 

 

Plagát - Vybudovanie cyklotrasy a úložísk bicyklov v Dunajskej Strede

 

Plagát - Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v Dunajskej Strede

 

Plagát - Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh  v Dunajskej Strede

  Plagát - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Dunajská Streda
 

 

  Projekty
 

 

  Reklamný baner projektu, kód ITMS 312081BJI5
 

 

  Projekty
 

 

  Banner projektu Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie
 

 

  Csallóköz szíve - Pannontáj / Srdce Žitného ostrova - Pannontáj
  Srdce Žitného ostrova - Pannontáj - informačná tabuľa
 

Projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

  Projekty
 

 

 

 

 

 

Projekty

 

 

  Projekty
 

 

  Projekty
 

 

  Projekty
 

 

  Projekty
 

 

  Projekty
 

 

 

Projekty  

 

 

Projekty

 

 

 
Projekty  

Projekty
Projekty
Projekty

Projekty
Projekty
Projekty
Projekty

http://old.dunstreda.sk /projekty

Cookies