Plán verejných obstarávaní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2023

Názov predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky celkom bez DPH (€)
Predpokladaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telefóny

120.000,00 € 1. kvartál 2023

Prenájom, servis a údržba multifunkčných zariadení.

40.000,00 € 1. kvartál 2023

Aktualizácia licencie ESET PROTECT Entry On-prem na 24 mesiacov

14.166,66 € 1. kvartál 2023

Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky IKT vybavenia pre materské školy mesta Dunajská Streda

40.000,00 € 1. kvartál 2023

Zmeny a doplnky územno plánovacej dokumentácie mesta DS č. 18/2023

1.250,00 € 1. kvartál 2023

Nákup strelných zbraní

4.200,00 € 3. kvartál 2023

Zabezpečenie priamych prenosov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda

6.134,00 € 1. kvartál 2023

Grafické a tlačiarenské služby

25.000,00 € 1. kvartál 2023

Dodávka elektrickej energie

0,00 € 1. kvartál 2023

Vybudovanie prepoj. komun. - časť Malodvornícka cesta - Športová ulica

358.333,33 € 2. kvartál 2023

Rekonštrukcia budovy MŠ Ružový háj

83.333,33 € 2. kvartál 2023

Vybudovanie chodníka so zvýšenou križovatkou na ul. Gyulu Szabóa

175.000,00 € 2. kvartál 2023

Detské ihrisko

66.666,67 € 2. kvartál 2023

Výmena strešných okien na budove Klubu dôchodcov na Trhovisku

10.000,00 € 2. kvartál 2023

Vybudovanie oplotenia na nám. sv. Štefana

42.166,67 € 3. kvartál 2023

Revitalizácia multifunkčného športového ihriska ZŠ Gyulu Szabóa

49.166,67 € 2. kvartál 2023

Prestavba priestorov zub. ambul. v budove ZŠ Z. Kodálya s VJM

41.608,33 € 2. kvartál 2023

Revitalizácia spevnenej plochy pri parku voľného času v Malom Blahove

57.416,67 € 2. kvartál 2023

Vybudovanie zábran proti vjazdu pri parku voľného času na Trhovisku - výsuvný stĺpik

14.583,33 € 2. kvartál 2023

Regulácia ústredného kúrenia MŠ Rybný trh a SNP

16.666,67 € 1. kvartál 2023

Vypracovanie PD DSS30 - ŠZSS s kapacitou 30 klientov

83.333,33 € 1. kvartál 2023

Deratizačný materiál

16.666,67 € 1. kvartál 2023

Odchyt holubov na území mesta DS

13.333,33 € 1. kvartál 2023

Mechanické čistenie na území mesta DS

65.000,00 € 1. kvartál 2023

Kancelárske potreby a kancelársky papier

41.666,66 € 4. kvartál 2023

Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní pre mesto Dunajská Streda

33.333,33 € 2. kvartál 2023

 

Cookies