Zverejnenie oznámení o vyhlásení podlimitných a nadlimitných zákaziek (súbežne so zverejnením oznámení na stránkach ÚVO)

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Dodávka zemného plynu
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon 27069 - MST, Vestník č. 155/2020 - 24.07.20202020-07-27 09:07:5666.27 KBPrevziať
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby mesta Dunajská Streda
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda vpravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede-Športová ulica, Komenského ulica
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-12-21 11:12:541.19 MBPrevziať
PDF icon Oznámenie2018-12-21 11:12:5471.58 KBPrevziať
Prestavba vzduchotechniky veľkej sály MsKS Benedeke Csaplára v Dunajskej Strede
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-12-21 10:12:431.21 MBPrevziať
PDF icon Oznámenie2018-12-21 10:12:4370.23 KBPrevziať
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede-Športová ulica, Komenského ulica
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Šúťažné podklady2018-09-27 15:09:551.13 MBPrevziať
PDF icon Oznámenie2018-09-27 15:09:5568.99 KBPrevziať
CULTACROSS - REVITALIZÁCIA BREHU JAZERA THERMALPARK (kód projektu SKHU/1601/1.1/041)
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-08-22 09:08:401.3 MBPrevziať
PDF icon Oznámenie2018-08-22 09:08:4071.02 KBPrevziať
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-08-13 13:08:021.26 MBPrevziať
PDF icon Oznámenie2018-08-13 13:08:0269.04 KBPrevziať
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede časť A, časť C, IROP 302011G465
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-06-13 15:06:02893.18 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie2018-06-13 15:06:0267.3 KBPrevziať
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede IROP 302011G465
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-05-03 15:05:51908.74 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie2018-05-03 15:05:5168.58 KBPrevziať
CULTACROSS - REVITALIZÁCIA BREHU JAZERA THERMALPARK (kód projektu SKHU/1601/1.1/041)
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-03-27 15:03:151.28 MBPrevziať
PDF icon oznamenie-4189_-_wyp.pdf2018-03-27 15:03:1568.99 KBPrevziať
Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda - časť B, Galantská c. II/507 – Malodvornícka c. III/1425 - dátum zverejnenia 21.03.2018
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-03-21 10:03:581.34 MBPrevziať
PDF icon Výzva na predkladanie ponúk, Vestník č. 57/2018 - 21.03.2018, 3925 - WYP2018-03-21 10:03:5866.05 KBPrevziať
Stravovanie zamestnancov - papierové stravné poukážky - dátum zverejnenia 06.03.2018
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-03-06 07:03:431.09 MBPrevziať
PDF icon Výzva na predkladanie ponúk - WYS - 3254 - Vestník č. 46/2018 - 06.03.20182018-03-06 07:03:4362.02 KBPrevziať
Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-02-21 09:02:331.04 MBPrevziať
PDF icon Oznámenie2018-02-21 09:02:3368.9 KBPrevziať
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v Dunajskej Strede
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2018-02-16 12:02:541.28 MBPrevziať
PDF icon Oznámenie 24722018-02-16 12:02:5466.71 KBPrevziať
Čistiace a hygienické potreby pre mesto Dunajská Streda - dátum zverejnenia 27.11.2017
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2017-11-27 14:11:01972.89 KBPrevziať
PDF icon Zoznam čistiacich potrieb2017-11-27 14:11:01588.42 KBPrevziať
Súbor Zoznam čistiacich potrieb2017-11-27 14:11:0120.34 KBPrevziať
PDF icon Vzorky2017-11-27 14:11:01234.7 KBPrevziať
Súbor Vzorky2017-11-27 14:11:0113.51 KBPrevziať
Poistenie majetku mesta Dunajská Streda - dátum zverejnenia 18.09.2017
Zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb (internetu, pevnej telefónnej linky a káblovej televízie)
Kancelárske potreby a kancelársky papier - dátum zverejnenia 02.06.2016
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Oznámenie2016-08-09 15:08:5564.76 KBPrevziať
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny- dátum zverejnenia 21.10.2015
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Oznámenie o vyhlásení VO2015-10-21 09:10:3965.31 KBPrevziať
PDF icon elektrina_otvaranie_ostatne.pdf2015-10-21 11:10:0346.65 KBPrevziať
PDF icon elektrina_otvaranie_kriteria.pdf2015-10-28 12:10:3146.65 KBPrevziať
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda, Malé Blahovo - dátum zverejnenia 28.09.2015
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Výzva na predkladanie ponúk2015-09-29 14:09:1653.3 KBPrevziať
EKOTEPLO - Tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 13.08.2015
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Výzva na predkladanie ponúk2015-08-13 13:08:0361.21 KBPrevziať
PDF icon Súhrnná technická správa - dátum zverejnenia 17.08.20152015-08-17 12:08:421.11 MBPrevziať
PDF icon Rozpočet2015-08-13 13:08:18613.99 KBPrevziať
PDF icon Pôdorys prízemia SO 032015-08-13 13:08:54275.67 KBPrevziať
PDF icon Pôdorys prízemia SO 062015-08-13 13:08:5489.15 KBPrevziať
Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda-2015 - dátum zverejnenia 05.05.2015
EKOTEPLO - Tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 31.03.2015
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Oznámenie o zrušení použitého postupu2015-05-05 08:05:23200.06 KBPrevziať
PDF icon Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - OSTATNÉ2015-05-05 08:05:1246.51 KBPrevziať
PDF icon Výzva na predkladanie ponúk2015-03-31 11:03:0365.43 KBPrevziať
Súbor Súhrnná technická správa2015-03-31 11:03:03536.93 KBPrevziať
PDF icon Rozpočet2015-03-31 13:03:15616.63 KBPrevziať
PDF icon Pôdorys prízemnia - SO 032015-03-31 11:03:03275.67 KBPrevziať
PDF icon Pôdorys prízemnia - SO 062015-03-31 11:03:0389.15 KBPrevziať
Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 31.03.2015
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Výzva na predkladanie ponúk2015-03-31 12:03:5272.73 KBPrevziať
PDF icon Súťažné podklady2015-03-31 12:03:521.46 MBPrevziať
PDF icon Súťažné podklady - výkaz výmer2015-03-31 12:03:52813.47 KBPrevziať
PDF icon Vysvetlenie súťažných podkladov2015-03-31 12:03:52983.89 KBPrevziať
Zabezpečenie ostatných potravín pre MŠ a CSS v pôsovnosti mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 26.09.2014
Zateplenie a izolácia plochej strechy ZŠ. Gyulu Szabóa s VJM v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon oznamenie_258290.pdf2014-08-11 08:08:5365.94 KBPrevziať
Rekonštrukcia a obnova časti Ulice I. Gyurcsóa a Športovej ulice v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon oznamenie_258289.pdf2014-08-11 08:08:0565.52 KBPrevziať
Rekonštrukcia a obnova Ulice L. Amadea v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon oznamenie_258288.pdf2014-08-11 08:08:2965.4 KBPrevziať
Rekonštrukcia a obnova časti Hviezdoslavovej ulice v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon oznamenie_258287.pdf2014-08-11 08:08:5365.42 KBPrevziať
Elektronizácia služieb Mesta Dunajská Streda
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Dunajská Streda
Rekonštrukcia a obnova Malotejedskej ulice v Dunajskej Strede
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - zverejnené dňa 02.04.20142014-04-02 15:04:5065.06 KBPrevziať
Rekonštrukcia a obnova Kúpeľnej ulice v Dunajskej Strede
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - zverejnené dňa 02.04.20142014-04-02 14:04:0060.96 KBPrevziať
Rekonštrukcia a obnova Mlynskej ulice v Dunajskej Strede
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - zverejnené dňa 02.04.20142014-04-02 14:04:1861.05 KBPrevziať
Vybudovanie verejného osvetlenia na Malotejedskej ulici v Dunajskej Strede
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - zverejnené dňa 02.04.20142014-04-02 14:04:2360.38 KBPrevziať
Poistná zmluva na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
Súbor otvaranie_ponuk_kriteria_2.rtf2013-12-06 10:12:0991.76 KBPrevziať
Súbor otvaranie_ponuk_ostatne_0.rtf2013-12-06 10:12:0991.76 KBPrevziať
PDF icon vyzva_2.pdf2013-12-06 10:12:0952.68 KBPrevziať
Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre mesto Dunajská Streda
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
Súbor informacia_o_vysledku.rtf2013-12-19 10:12:49112.09 KBPrevziať
Cookies