Smernica o používaní maďarského jazyka

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Smernica č. 2/2012

o používaní maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku v podmienkach mesta Dunajská Streda ako orgánu územnej samosprávy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „Smernica“) v spojení s nariadením vlády SR č. 535/2011 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Cookies