Všeobecne záväzné nariadenia 2017

Vybrať rok:
PrílohaPrevziaťAktívny
VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2017 zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 zo dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 29.9.2010, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016 zo dňa 27.09.2016.
Účinnosť: 
22.01.2018
download
Cookies