Všeobecne záväzné nariadenia 2015

Vybrať rok:
PrílohaPrevziaťAktívny
Príloha k VZN 7/2015
Účinnosť: 
27.05.2015
download
Informatívny plán zóny k VZN Č.12_2015
Účinnosť: 
od 01.10.2015 do 31.03.2019
download
Príloha k VZN Č. 16 2015
Účinnosť: 
10.09.2015
download
Príloha k VZN Č. 20/2015
Účinnosť: 
od 01.01.2016 do 31.12.2016
download
Cookies