Zásady a pravidlá

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon podmienky_prijimania_deti_do_materskej_skoly_2023.pdf182.99 KBPrevziať
PDF icon Nariadenie mesta Dunajská Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda266.27 KBPrevziať
PDF icon Príloha č. 1 k Nariadeniu mesta Dunajská Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda227.11 KBPrevziať
PDF icon Dodatok č. 1 k Zásadám, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda101.75 KBPrevziať
PDF icon zasady_ktorymi_sa_urcuju_podmienky_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty.pdf172.87 KBPrevziať
PDF icon dodatok_c._1_k_zasadam_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_mesta.pdf93.5 KBPrevziať
PDF icon zasady_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf405.91 KBPrevziať
PDF icon zasady_poskytovania_byvania_.pdf268.77 KBPrevziať
PDF icon Pravidlá bezplatného čipovania psov chovaných na území mesta Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom) - február 2019299.93 KBPrevziať
PDF icon Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácii verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových prác na území mesta Dunjaská Streda - február 2018324.75 KBPrevziať
PDF icon Zásady pre vykonanie aktu uzavretia manželstva pred Matričn ým úradom Dunajská Streda - november 2017327.51 KBPrevziať
PDF icon Pravidlá, ktorými sa ustanovujú podmienky usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda - október 2016148.07 KBPrevziať
PDF icon Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda - máj 2015340.32 KBPrevziať
PDF icon Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda175.42 KBPrevziať
PDF icon dodatok_c._1_k_zasadam_prevzatia_miestnych_ciest_zariadeni_verejneho_osvetlenia_a_podzemnych_kontajnerov.pdf111.78 KBPrevziať
PDF icon Zásady prevzatia miestnych ciest, zariadení verejného osvetlenia a podzemných kontajnerov na odpad vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda150.81 KBPrevziať
Cookies