Zásady a pravidlá

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon podmienky_prijimania_deti_do_materskej_skoly_2023.pdf2023-04-27 14:04:13182.99 KBPrevziať
PDF icon Nariadenie mesta Dunajská Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda2021-05-05 14:05:39266.27 KBPrevziať
PDF icon Príloha č. 1 k Nariadeniu mesta Dunajská Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda2021-07-06 14:07:13227.11 KBPrevziať
PDF icon Dodatok č. 1 k Zásadám, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda2022-12-14 13:12:53101.75 KBPrevziať
PDF icon zasady_ktorymi_sa_urcuju_podmienky_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty.pdf2020-12-22 10:12:23172.87 KBPrevziať
PDF icon dodatok_c._1_k_zasadam_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_mesta.pdf2021-11-26 12:11:3193.5 KBPrevziať
PDF icon zasady_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf2020-12-22 10:12:23405.91 KBPrevziať
PDF icon zasady_poskytovania_byvania_.pdf2020-12-09 12:12:59268.77 KBPrevziať
PDF icon Pravidlá bezplatného čipovania psov chovaných na území mesta Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom) - február 20192019-02-25 15:02:23299.93 KBPrevziať
PDF icon Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácii verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových prác na území mesta Dunjaská Streda - február 20182019-03-22 11:03:27324.75 KBPrevziať
PDF icon Zásady pre vykonanie aktu uzavretia manželstva pred Matričn ým úradom Dunajská Streda - november 20172018-02-15 13:02:07327.51 KBPrevziať
PDF icon Pravidlá, ktorými sa ustanovujú podmienky usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda - október 20162016-12-01 15:12:12148.07 KBPrevziať
PDF icon Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda - máj 20152019-03-26 09:03:43340.32 KBPrevziať
PDF icon Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda2022-09-08 15:09:43175.42 KBPrevziať
PDF icon dodatok_c._1_k_zasadam_prevzatia_miestnych_ciest_zariadeni_verejneho_osvetlenia_a_podzemnych_kontajnerov.pdf2022-12-15 14:12:54111.78 KBPrevziať
PDF icon Zásady prevzatia miestnych ciest, zariadení verejného osvetlenia a podzemných kontajnerov na odpad vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda2022-12-15 14:12:33150.81 KBPrevziať
Cookies