Mestské správy

V posledný deň roka bude ekumenická bohoslužba aj silvestrovský beh, ale ohňostroj sa neuskutoční

V posledný deň roka bude ekumenická bohoslužba aj silvestrovský beh, ale ohňostroj sa neuskutoční
23.12.2022 - 09:48 | Mestské správy
V  súčasnej ťažkej hospodárskej situácii a vzhľadom na zvýšené ceny energií mestská samospráva ani tento rok neorganizuje silvestrovskú pouličnú veselicu a neuskutoční sa ani ohňostroj. Tradičná ekumenická bohoslužba ani teraz nebude chýbať a začne...

Katolická charita pomáha odkázaným darčekovými balíčkami

Katolická charita pomáha odkázaným darčekovými balíčkami
23.12.2022 - 09:47 | Mestské správy
Po dvojročnej prestávke obchodny reťazec Tesco v spolupráci so Slovenskou katolickou charitou znovu organizoval potravinovú zbierku pre odkázaných. Charitatívna akcia trvala 3 dni a podarilo sa vyzbierať dary v hodnote 1900 eur, ktoré spolu vážia až...

Odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov 26. decembra 2022

Odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov 26. decembra 2022
23.12.2022 - 09:38 | Mestské správy
Mestský úrad Dunajská Streda informuje obyvateľov, že Vianočné sviatky neovplyvňujú hladký priebeh odvozu komunálneho odpadu od rodinných domov - to znamená, že v pondelok 26. decembra pracovníci FCC a.s. odvezú odpad obvyklým spôsobom. Týka sa to...

Výsadba stromov v parku na sídlisku Nová Ves

Výsadba stromov v parku na sídlisku Nová Ves
22.12.2022 - 08:51 | Mestské správy
(foto: Vince Rózsár) Mesto Dunajská Streda podalo v roku 2020 úspešnú žiadosť v rámci výzvy Zelené obce Slovenska. V rámci projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“ vysádzajú stromy a...

Oznámenie o zmene stránkových hodín (23.12.2022)

Oznámenie o zmene stránkových hodín (23.12.2022)
20.12.2022 - 08:42 | Mestské správy
(foto: Vince Rózsár) Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje, že dňa 23.12.2022 (piatok) stránkové hodiny sa konajú do 11:00 hod. Za Vaše pochopenie ďakujeme!

Ministerstvo vnútra upozorňuje aj na nebezpečenstvo vianočného osvetlenia

Ministerstvo vnútra upozorňuje aj na nebezpečenstvo vianočného osvetlenia
16.12.2022 - 09:17 | Mestské správy
V zimnom období, keď sa vykuruje podľa štatistík vzniká najviac požiarov. Zapríčinené môžu byť vykurovacími telesami, horľavým materiálom v blízkosti týchto telies, zlým stavom komínových telies, neodbornou manipuláciou. Počas sviatkov toto riziko...

Zberný dvor je zatvorený od 19. decembra do 8. januára

Zberný dvor je zatvorený od 19. decembra do 8. januára
15.12.2022 - 10:51 | Mestské správy
Vážení obyvatelia! Oznamujeme Vám, že od 19.12.2022 (pondelok večer od 19:00 hod.) do 8.1.2023 (nedeľa) areál zberného dvora bude uzavretý. Ďakujeme za pochopenie!  

Bennünk a szeretet

Bennünk a szeretet
14.12.2022 - 15:36 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda pozýva obyvateľov nášho mesta na slávnostné zapálenia sviec na mestskom adventnom venci, ktoré sa budú konať počas adventných nedieľ. Na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára skrášlia obdobie...

Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu mesta

Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu mesta
14.12.2022 - 11:14 | Mestské správy
Vážený prijímateľ dotácie! Ku koncu roka by sme Vám radi pripomenuli, že vyúčtovanie úspešných žiadostí o dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných...

Oznámenie o zmene stránkových hodín (16.12.2022)

Oznámenie o zmene stránkových hodín (16.12.2022)
13.12.2022 - 12:35 | Mestské správy
Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje, že dňa 16.12.2022 (piatok) stránkové hodiny sa konajú do 10:00 hod. Za Vaše pochopenie ďakujeme!  

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2022“

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2022“
13.12.2022 - 10:46 | Mestské správy
V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 17.4.2018, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách...

VÝZVA - Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2023

VÝZVA - Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2023
13.12.2022 - 08:46 | Mestské správy
Vážení spoluobčania, Samospráva mesta Dunajská Streda Vás oslovuje s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na ocenenia nášho mesta: Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda možno udeliť významným osobnostiam, občanom iných miest a obcí...

Slovenská Pošta oznamuje: zmena otváracích hodín (Dunajská Streda 1)

Slovenská Pošta oznamuje: zmena otváracích hodín (Dunajská Streda 1)
09.12.2022 - 10:40 | Mestské správy
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v mesiaci december v dňoch 10.12.2022 a 17.12.2022 (sobota) bude realizovaná zmena hodín pre verejnosť. Dôvodom úpravy hodín pre verejnosť počas Vianočnej prevádzky je skvalitnenie služieb a spokojnosť zákazníkov...

Hlasitá skúška sirén

Hlasitá skúška sirén
08.12.2022 - 13:29 | Mestské správy
Dňa 09.12.2022 (piatok) o 12:00 hod. bude akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou. Hlasitá skúška sirén bude vykonaná nasledovne: - Elektronické sirény v majetku MV SR (akustické ozvučenie zabezpečí sekcia krízového riadenia MV SR rádio-data...

Pozor na požiare v období vianoc

Pozor na požiare v období vianoc
08.12.2022 - 09:46 | Mestské správy
Ministerstvo vnútra upozorňuje na zvýšené riziko vzniku požiaru počas vianočných sviatkov. Horiaca sviečka na adventnom venci je otvorený oheň. Práve preto, môže dôjsť pri nesprávnej manipulácií, umiestnení pri horľavých materiáloch alebo v prípade...

Gyújtsuk meg együtt az adventi gyertyákat! - 3. adventi vasárnap

Gyújtsuk meg együtt az adventi gyertyákat! - 3. adventi vasárnap
07.12.2022 - 12:51 | Mestské správy
Dunaszerdahely Város Önkormányzata szeretettel várja városunk lakosait az adventi vasárnapokon tartandó ünnepélyes gyertyagyújtásra. A Csaplár Benedek VMK előtti téren advent vasárnapjain 15.30-tól kedves kultúrműsorral teszik a várakozás időszakát...

V očakávaní vianoc – od 9. decembra pred MsKS B. Csaplára

V očakávaní vianoc – od 9. decembra pred MsKS B. Csaplára
05.12.2022 - 12:09 | Mestské správy
Vianoce už klopú na dvere, preto od 9. decembra až do 22. decembra pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára Vás privíta adventná atmosféra v rámci programu „V očakávaní vianoc”. Každý deň od 16-tej hodiny si návštevníci túto sviatočnú...

Oznámenie o zmene stránkových hodín na konci roka

Oznámenie o zmene stránkových hodín na konci roka
05.12.2022 - 09:50 | Mestské správy
(foto: Vince Rózsár) Mestský úrad informuje verejnosť, že z dôvodu koncoročných sviatkov sa koncom decembra zmení prijímanie stránok. Posledný stránkový deň v roku 2022 bude 23. decembra (piatok). Kancelária prvého kontaktu, aj radnica bude...

Zvolili členov mestskej rady a odborných komisii

Zvolili členov mestskej rady a odborných komisii
30.11.2022 - 09:28 | Mestské správy
(fotó: Attila Nagy) V druhej, pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, poslanci rozhodli o zložení Mestskej rady Dunajská Streda a odborných komisií, ktoré majú poradnú funkciu. Jednomyseľne schválili nový štatút Dunajskej...

Nech sa plameň sviece trbliece! - 2. adventná nedeľa

Nech sa plameň sviece trbliece! - 2. adventná nedeľa
30.11.2022 - 09:05 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda pozýva obyvateľov nášho mesta na slávnostné zapálenia sviec na mestskom adventnom venci, ktoré sa budú konať počas adventných nedieľ. Na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára skrášlia obdobie...

Stránky

Cookies