Mestské správy

DigiVil: Vyplnením online dotazníka môžete pomôct rozvoju

DigiVil: Vyplnením online dotazníka môžete pomôct rozvoju
17.05.2022 - 07:52 | Mestské správy
Foto: DigiVil Prieskum   V záujme digitálneho rozvoja nášho mesta Mestský úrad v Dunajskej Strede žiada obyvateľov o vyplnenie online dotazníka.   Spoločný výskum Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzity Donau-Universität Krems v...

Opäť ocenili prácu zdravotných sestier a ošetrovateliek

Opäť ocenili prácu zdravotných sestier a ošetrovateliek
16.05.2022 - 13:25 | Mestské správy
V Medzinárodný deň zdravotných sestier, 12. mája Občianske združenie Spoločne pre zajtrajšok a poslanci nášho regiónu v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja opäť ocenili prácu sestier a opatrovateliek. Cieľom slávnostnej akcie, usporiadanej...

VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA Č. 2/2022

VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA Č. 2/2022
11.05.2022 - 10:50 | Mestské správy
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“   mesto...

Do práce na bicykli 2022 - Prihláste sa s vašim tímom

Do práce na bicykli 2022 - Prihláste sa s vašim tímom
11.05.2022 - 07:47 | Mestské správy
Foto: dopracenabicykli.eu     Aj tento rok sa môžu prihlásiť tímy do súťaže Do práce na bicykli. Celonárodná kampaň trvá od 1. do 30. júna 2022. Kedže mesto Dunajská Streda sa aj tento rok zapojí do programu, aj tímy z nášho mesta sa môžu prihlásiť...

Žitnoostrovský jarmok, 21.-24. september: Jubilejný jarmok bude 4-dňový a bude trvať od stredy do soboty

Žitnoostrovský jarmok, 21.-24. september: Jubilejný jarmok bude 4-dňový a bude trvať od stredy do soboty
05.05.2022 - 11:10 | Mestské správy
Po dvojročnej nútenej pandemickej prestávke dunajskostredská samospráva tento rok opäť zorganizuje v poradí už 40. Žitnoostrovský jarmok. Veľkolepý jubilejný ročník jarmoku prinesie množstvo noviniek, z nich najnápadnejšia je bezpochyby kompletne...

Od 30. apríla cyklobus opäť premáva, ale v tomto roku už po novej trase

Od 30. apríla cyklobus opäť premáva, ale v tomto roku už po novej trase
02.05.2022 - 07:47 | Mestské správy
Cyklobus v roku 2022 premáva z Dunajskej Stredy na kompu do Kyselice, a do Šamorína, do Čilistova. SAD Dunajská Streda sa  rozhodla pre novú trasu, pretože tento smer poskytuje viac možností pre cykloturistov a rodiny s malými deťmi, nakoľko v...

Mestský úrad žiada o pomoc s humanitárnymi darmi

Mestský úrad žiada o pomoc s humanitárnymi darmi
29.04.2022 - 07:50 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede žiada obyvateľov o humanitárnu pomoc.   Humanitárnemu darcovskému centru v areáli Základnej školy Zoltána Kodálya, určenému na pomoc ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine, dochádzajú trvanlivé potraviny a hygienické...

Zápisy do materských škôl

Zápisy do materských škôl
27.04.2022 - 13:29 | Mestské správy
Zápisy do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda na školský rok 2022/23 sa budú konať v máji 2022. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov...

Pre zdravšie mesto

Pre zdravšie mesto
27.04.2022 - 10:16 | Mestské správy
Foto: Vince Rózsár   Mesto Dunajská Streda sa stalo členským mestom Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá. Na valnom zhromaždení v Győri bolo naše mesto dňa 21. apríla 2022 prijaté medzi členské mestá združenia.   Mestské...

Pamätník 1. a 2. svetovej vojny je osvetlený

Pamätník 1. a 2. svetovej vojny je osvetlený
27.04.2022 - 07:38 | Mestské správy
Foto:  Vince Rózsár   Pamätník spomienky na vojakov padlých počas oboch svetových vojen odhalený v roku 2018 v parku pri autobusovej stanici sa odel do svetla, dielo maďarského sochára Ferenca Leboa. Na pamätníku na Jesenského ulici odteraz...

Zoltán Hájos odovzdal cenu primátora

Zoltán Hájos odovzdal cenu primátora
25.04.2022 - 15:24 | Mestské správy
Foto:  Vince Rózsár Počas uplynulého víkendu v rámci Dní svätého Juraja usporiadali v  sobotu večer v  Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára slávnostný galaprogram, počas ktorého boli odovzdávané tohoročné mestské ocenenia. Minulý týždeň...

Deň Zeme: V každej škole a škôlke zasadili stromy

Deň Zeme: V  každej škole a škôlke zasadili stromy
25.04.2022 - 15:22 | Mestské správy
V Deň Zeme, 22. apríla, je obzvlášť potrebné upriamiť pozornosť mladých na dôležitosť ochrany prírody. Preto samospráva mesta Dunajská Streda spustila projekt výsadby stromov pod heslom Zasaď strom pre budúcnosť!   Primátor Zoltán Hájos zasadil...

Tohoročné mestské ocenenia sa odovzdajú túto sobotu, opäť v rámci Dní Svätého Juraja

Tohoročné mestské ocenenia sa odovzdajú túto sobotu, opäť v rámci Dní Svätého Juraja
22.04.2022 - 12:20 | Mestské správy
Mestská samospráva v Dunajskej Strede založila tradíciu odovzdávania mestských ocenení v roku 2010. Vtedy boli mestské vyznamenania slávnostne odovzdané 20. augusta v rámci Dňa kráľa Svätého Štefana. Tento slávnostný akt sa od roku 2015 konal v ...

Zasaď strom pre budúcnosť!

Zasaď strom pre budúcnosť!
21.04.2022 - 08:10 | Mestské správy
V Deň Zeme, dňa 22. apríla je obzvlášť dôležité upriamiť pozornosť spoločnosti na stav nášho domova, planéty Zem. Zároveň je potrebné a žiadúce, aby sme sa aktívne podieľali na jej zachovávaní, pretože ju odovzdávame ďalším generáciám. V súvislosti...

Dni sv. Juraja - 22-24. apríla

Dni sv. Juraja - 22-24. apríla
20.04.2022 - 08:19 | Mestské správy
Najbližší víkend, 22-24. apríla oslavujeme sviatok patróna mesta Dunajská Streda, založenia a zjednotenia mesta a sviatok významných občanov mesta - Dni sv. Juraja.   Vedenie mesta pozýva záujemcov na bohatý trojdňový program. Návratom k viacročnej...

Jarné dni čistoty: cez tri víkendy odviezli viac ako 100 tony odpadu

Jarné dni čistoty: cez tri víkendy odviezli viac ako 100 tony odpadu
13.04.2022 - 09:07 | Mestské správy
Obyvatelia Dunajskej Stredy v mestských častiach s rodinnými domami v porovnaní s minulým rokom teraz vyložili o niečo menej odpadu, sumárne 101 ton počas posledných troch víkendov. Zber komunálneho odpadu sa konalo štyrmi autami a pracovalo 14...

V Dunajskej Strede je možné zapísať deti do základných škôl na školský rok 2022/2023 v termíne od 20. do 28. apríla

V Dunajskej Strede je možné zapísať deti do základných škôl na školský rok 2022/2023 v termíne od 20. do 28. apríla
13.04.2022 - 09:04 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa v dňoch 20.-28. apríla budú konať zápisy do základných škôl v zriadení mesta. Podľa aktuálneho znenia školského semaforu je zápis do základnej školy možný s osobnou prítomnosťou detí a rodičov. Na základnej škole Smetanov háj...

Dobrovoľníci sa nech prihlásia na Mestskom úrade

Dobrovoľníci sa nech prihlásia na Mestskom úrade
13.04.2022 - 08:57 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede naďalej pomáha utečencom z Ukrajiny. V budove Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v priestoroch niekdajšej ordinácie zubného lekára je zriadené centrum, kde prijímajú materiálnu pomoc (najmä...

Občania v núdzi z Ukrajiny môžu požiadať o bezplatný obed

Občania v núdzi z Ukrajiny môžu požiadať o bezplatný obed
12.04.2022 - 14:35 | Mestské správy
Osoby vo finančnej núdzi, utekajúci pred vojnou na Ukrajine po podaní žiadosti môžu bezplatne dostať denne jedno teplé jedlo od mesta Dunajská Streda.   Ukrajinskí občania utekajúci pred vojnou na Ukrajine, ktorí požiadali o azyl alebo o dočasné...

Pracujme spoločne na čistote nášho mesta

Pracujme spoločne na čistote nášho mesta
06.04.2022 - 10:27 | Mestské správy
Foto:  Vince Rózsár   Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme sa Mestský úrad v Dunajskej Strede obracia na obyvateľov mesta s výzvou.   Žiaľ, nie každý oceňuje prácu, ktorú mesto robí pre udržiavanie čistoty verejných priestranstiev; naše...

Stránky

Cookies