Už sa doručujú vernostné karty pre nových obyvateľov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Už sa doručujú vernostné karty pre nových obyvateľov

Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že v súčasnosti prebieha doručovanie nových vernostných kariet mesta.

Tým obyvateľom mesta Dunajská Streda, ktorí ku dňu 31. 12. 2022 splnili podmienky na vydanie vernostných kariet a doteraz nedisponovali vernostnou kartou, mestský úrad tieto dal vyhotoviť. Momentálne prebieha ich doručovanie.

Tým obyvateľom, ktorí neboli v čase doručovania doma, bolo do poštovej schránky vložené oznámenie, na základe ktorého si kartu môžu vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu MsÚ.

Podľa informácií Mestského úradu v Dunajskej Strede bolo do konca januára vydaných 658 nových vernostných kariet; celkovo úrad eviduje 15 362 aktívnych kariet.

 

Cookies