VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2023

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2023

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda

v rámci programu

„Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2023“

 

 

mesto Dunajská Streda zverejňuje

výzvu

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2023“.

 

Žiadosti o dotáciu môžete podať elektronicky v termíne od 30. januára 2023 od 0:00 hod. do 28. februára 2023 do 24:00 hod.

 

Akceptované budú iba žiadosti podané v termíne predkladania žiadostí o dotácie!

 

Elektronický formulár na podávanie žiadostí:

https://egov.dunstreda.sk/EFormCgFiller.ashx?FormID=00305383.A0003097.000000267.ZiadostPoskytnutieDotacie_PO_SkHu

 

Úplné znenie Výzvy č. 1/2023 a ďalšie materiály nájdete v prílohách.

 

Cookies