Výzva na podávanie návrhov na ocenenie z príležitosti medzinárodného dňa sestier

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Výzva na podávanie návrhov na ocenenie z príležitosti medzinárodného dňa sestier

Medzinárodný deň sestier je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej. 12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých zdravotných sestier, verných svojmu namáhavému povolaniu, oddaných pomoci pacientom.

Pri tejto výnimočnej udalosti bude 11. mája 2023 (19:00 hod.) ocenených 10 vynikajúcich zdravotných sestier pracujúcich vo svojom odbore. Návrhy na ocenenie dvoch zdravotných sestier, ktoré pracujú v súkromných zdravotných ambulanciách, môže podať verejnosť.

Žiadame obyvateľov regiónu, aby svoje návrhy na ocenenie sestier pracujúcich v súkromnom sektore na území mesta Dunajská Streda podávali listom alebo emailom, v ktorom uvedú celé meno navrhnutej zdravotnej sestry a aj ambulanciu, v ktorej pracuje.

Návrhy možno podávať do 3. mája 2023 listom na adresu: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda (obálku treba označiť nápisom Medzinárodný deň zdravotných sestier) alebo elektronicky na emailovú adresu eva [dot] molnarova [at] dunstreda [dot] eu.

 

(Foto: unsplash.com)

Cookies