Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2023

Ďalšie novinky
Oznámenie záverečného stanoviska z posúdenie strategického dokumentu
13.04.2023
Oznámenie
30.03.2023
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
31.01.2023
 o prerušení distribúcie elektriny: Západoslovenská...
Bezpečne pri adventnom venci
05.12.2022
Cookies