Úradná tabuľa

Ostatné
Oznámenie záverečného stanoviska z posúdenie strategického dokumentu
13.04.2023
Oznámenie
30.03.2023
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
31.01.2023
 o prerušení distribúcie elektriny: Západoslovenská...
Bezpečne pri adventnom venci
05.12.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2023
25.11.2022
KDE POŽIADAŤ O DOČASNÉ ÚTOČISKO?
14.07.2022
Bezplatna preprava UA migrantov od 1.7.2022-pravidla UA
29.06.2022
Voľné pracovné miesto
12.01.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
13.09.2021
Č.z.: 39894/7461/2021/115-FZ     Návrh Plánu kontrolnej...
Oznámenie
11.06.2021
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo...
Výzva
16.11.2020
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
11.09.2020
Voľné pracovné miesto
25.06.2020
Oznámenie
01.06.2020
Voľné pracovné miesto
21.05.2020
Oznámenie
14.05.2020
Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2019
16.04.2020

Stránky

Cookies