Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Voľné pracovné miesto
10.05.2023
Výberové konanie
10.05.2023
Oznámenie
04.05.2023
o mieste uloženia písomnosti
CSS_Oznámenie o zámere výpožičky majetku mesta
15.03.2023
MsKS_oznámenie o zámere nájmu majetku mesta
15.03.2023
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
14.03.2023
Oznámenie o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu PHRSR TTSK na roky 2023-2030
14.03.2023
Záverečný účet Mesta Dunajská Streda za rok 2022
02.03.2023
Zverejnenie informácie o použití výnosu poplatku za rozvoj mesta Dunajská Streda
23.02.2023
Výberové konanie
03.02.2023
Voľné pracovné miesto
20.01.2023
Voľné pracovné miesto
18.01.2023
Verejná vyhláška
26.10.2022
Voľné pracovné miesto
24.08.2022
Zverejnenie výsledkov OVS_predaj bytu
05.08.2022
Voľné pracovné miesto
19.07.2022
I N F O R M Á C I A
04.07.2022
  Matričný úrad Dunajská Streda informuje  v súvislosti s ...

Stránky

Cookies