Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 524/1106.79 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 1063/1106 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 2986/3108.13 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 363 v k. ú.107.65 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3464/282107.66 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 3464/48107.91 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 1888/83115.91 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 1920/316109.94 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 893106.39 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3464/803107.63 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 461/2112.17 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3407/68107.83 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 2826/114101.45 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie zámeru na vyhlásenie chráneného stromu Mliečanský dub76 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3464/299109.82 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3568/1114.14 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3176108.83 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 1142110.78 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 1919/320159.07 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 366/1154.4 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 354/1156.06 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 1750/26160.19 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3462/48157.95 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3600/1156.42 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3732/1154.71 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3121/1156.69 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3134/137155.29 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 721/3155.41 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 1880/152160.34 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3046, 3045/1, 3045/3 156.92 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 1778/7156.85 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3464/37154.97 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 970/1154.66 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 1137/1154.67 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3563155.96 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 208154.02 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 151154.78 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania na parc. č. 3464/131154.92 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 2820/42156.81 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 3406/1156.02 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 3647/1155.28 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 3495154.63 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 1594156.82 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 301158.65 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 2986/4 156.5 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 1915/680156.42 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 3464/132158.72 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 3980/1155.93 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 1590/1155.7 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 3983155.55 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 2930/3155.22 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 2094/3156.08 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 2493/2154.89 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 295154.85 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konaniana parc. č. 2591/1159.31 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc.č.3373154.37 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc.č. 3801/2156.67 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 3134/10161.29 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 3464/781155.27 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 1880/179155.32 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 1005/9156.02 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 3464/121157 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 1879/95157.89 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 3070/1156.41 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 2779155.34 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 2939155.58 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 1963/144163.55 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 1888/318156.35 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 3977/22161.66 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 3464/716155 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 2899/37154.84 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 3464/94154.78 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 1963/255154.84 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc.č. 2819/7157.16 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 1108/3159.85 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 1936/274155.53 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 461/26154.97 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 2123153.58 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 3070/1160.13 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 2899/1159.58 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 3136/32155.17 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 837155.63 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 1891/45156.82 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 1886/341157.17 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - M.R.Štefánika 1080/16155.94 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 3464/133154.89 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 3410/4156.49 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 1742155.62 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 1983155.42 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 2000/23154.56 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 2173/3154.88 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 3464/283156.04 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 2290155.06 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 3647/1156.33 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 2620154.3 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 3464/17156.02 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 1879/104156.37 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 1683157.61 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 1232/1158.57 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 1886/201155.12 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 2986/5157.6 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 39,40154.21 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc č. 318 a 342/2158.95 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 2189/79159.27 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 876/1156.53 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 290/1157.21 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č.1775/8, 1775/43, 1775/45, 1775/46, 1775/47, 1775/48, 1775/50154.03 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1902156.44 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1239/1156.96 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1121/3155.73 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1036153.95 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3700/1155.7 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3464/96154.73 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 772/1155.05 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1667/2156.93 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 2000/11155.43 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3542 154.43 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1879/95159.9 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 224156.44 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3399/13157.94 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1475/43154.93 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1376/38154.64 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 2060/7156.38 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 56/5155.66 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3547157.46 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1886/113157.04 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc. č. 573157.52 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc. č. 3464/133157.59 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc. č. 3464/64157.78 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc. č. 3768/3157.31 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc. č. 2870158.55 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc. č. 368/1156.56 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc. č. 1775/8, 1775/43, 1775/45, 1775/46, 1775/47, 1775/48, 1775/50153.24 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc. č. 3464/298158.39 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania- parc. č. 3462/95154.65 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3737/345157.58 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3121/1156.7 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3421/3155.83 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1232/1, 1232/2158.68 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 2826/2 169.72 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3135/1154.32 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1880/115, 1775/10, 1936/164163 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1719, 1720/1156.78 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 408156.3 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3464/42157.16 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 2607/4157.72 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1168/3156.97 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1590/2154.63 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3464/39156.21 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3464/108154.79 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 547/2157.02 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 552/1155.32 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1005/9111.89 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1920/415154.7 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3966/3, 843/11160.39 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 461/36, 458/4, 461/89158.34 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3213/7163.91 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 4056/3156.92 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 224/1155.44 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1963/169, 1963/249158.09 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3464/53155.66 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3836156.4 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 928156.97 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 322155.82 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č.1769/8, 1769/3156.51 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1754159.92 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3121/149154.64 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 4096/3155.36 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3215/1, 3215/2 161.58 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3462/41 154.13 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1919/320, 1919/322, 1919/323, 1919/324, 1919/326163.66 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 1686156.02 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3546/1154.02 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 411154.69 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 461/74154.02 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3134/91155.01 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 2947/1, 2947/2106.52 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania - parc. č. 3652159.55 KBPrevziať
Ďalšie novinky
Výberové konanie
10.05.2023
Oznámenie
04.05.2023
o mieste uloženia písomnosti
CSS_Oznámenie o zámere výpožičky majetku mesta
15.03.2023
Oznámenie o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu PHRSR TTSK na roky 2023-2030
14.03.2023
Cookies