Prípad Panattoni: Mesto Dunajská Streda podalo odvolanie voči rozhodnutiu okresného úradu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Prípad Panattoni: Mesto Dunajská Streda podalo odvolanie voči rozhodnutiu okresného úradu

Spoločnosť Panattoni plánuje v Kútnikoch vybudovať logistický park o rozlohe takmer 135 000 m2.

Vzhľadom na veľkosť investície a jej charakter, si mesto Dunajská Streda myslí, že pred začatím investície je potrebná podrobná štúdia vplyvov na životné prostredie, v ktorej sa na základe stanovených ťažiskových bodov odhalia základné otázky a ktorá bude podporená ďalšími odbornými prieskumami, keďže investícia takéhoto rozsahu má dopad na okolité živé aj neživé zložky prostredia.

Vzhľadom na charakter plánovaného logistického parku je pravdepodobný výskyt stoviek osobných áut a stoviek ťažkých úžitkových vozidiel v cestnej sieti územia a v sieti miestnych ciest mesta. Za kľúčovú otázku preto nemožno považovať len vplyv investície na životné prostredie, ale podrobná štúdia musí pokryť aj zmeny spôsobené v doprave.

Mestský úrad v Dunajskej Strede neakceptuje ani postoj spoločnosti Panattoni, podľa ktorého sa prípadné dopravné problémy majú riešiť až v budúcnosti. Vedenie mesta a odborníci mestského úradu sa zhodne domnievajú, že všetky tieto otázky je potrebné vyriešiť už na začiatku investície. Nemalo by sa totiž stať, že sa  riešenia budú prípadne roky odkladať.

Mesto Dunajská Streda sa preto domnievalo, že rozhodnutie okresného úradu, podľa ktorého na realizáciu investície spoločnosti Panattoni v Kútnikoch nie je potrebná podrobná štúdia vplyvov na životné prostredie, nemožno akceptovať, a tak sa v lehote odvolalo.

 

Cookies