Úradná tabuľa

SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja

SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja
21.06.2022 - 12:51 | Úradná tabuľa
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja" Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom,...

Oznámenie

Oznámenie
19.04.2022 - 07:49 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi
09.03.2022 - 14:55 | Úradná tabuľa
Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - upozornenie     Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.   Pohľad do kalendára...

Oznámenie o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“

Oznámenie o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“
16.12.2021 - 15:12 | Úradná tabuľa
Vážení občania, oznamujeme Vám, že do Oznámenia o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“ je možné nahliadnuť od 16.12.2021 do 30.12.2021 počas úradných hodín na...

Stránky

Cookies