Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TT SK 2022 - 2030"

Oznámenie o strategickom dokumente -
12.04.2021 - 14:31 | Úradná tabuľa
Mestský úrad Dunajská Streda Vám týmto oznamuje, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 - 2030“ je možné nahliadnuť od 12.04.2021 do 26.04.2021 počas úradných hodín na...

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
01.03.2021 - 13:05 | Úradná tabuľa
V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021: 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede -...

Výzva

Výzva
16.11.2020 - 12:12 | Úradná tabuľa
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov...

Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“

Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“
16.09.2020 - 14:06 | Úradná tabuľa
S Ú Ť A Ž     „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“ Mesto Dunajská Streda vyhlasuje súťaž na návrh krajinársko - architektonického riešenia obnovy  parku a parkoviska svätého Štefana v Dunajskej Strede  na parc. reg...

Oznámenie

Oznámenie
01.06.2020 - 09:41 | Úradná tabuľa

Oznámenie

Oznámenie
14.05.2020 - 13:14 | Úradná tabuľa

Stránky

Cookies