Úradná tabuľa

Výzva

Výzva
15.11.2021 - 11:43 | Úradná tabuľa
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov...

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
13.09.2021 - 14:47 | Úradná tabuľa
Č.z.: 39894/7461/2021/115-FZ     Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej...

Oznámenie

Oznámenie
11.06.2021 - 07:40 | Úradná tabuľa
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede od 10. júna 2021 vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zakazuje používať otvorený...

Stránky

Cookies