Oznámenia stavebného odboru

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Stavebného odboru.

Oznámenia stavebného odboru
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho konania „Optická sieť TomaNet – Optické prepojenie sieti TomaNet v meste Dunajská Streda“ líniová stavba2023-01-26 14:01:12186.05 KBPrevziať
PDF icon Územné rozhodnutie „Rodinný dom typu bungalow a 3 x Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami“2023-02-01 15:02:0884.47 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie „GEOREAL LAKÓPARK III – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL III Lokality G 130 a G131 objekty: SO 06, SO 07, SO 08“2023-02-01 15:02:08365.44 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a o upustení ústneho konania „Rozšírenie verejnej kanalizácie Dunajská Streda mestská časť Mliečany”2023-04-14 11:04:01280.84 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o rozhodnutí navrhovanej činnosti „Logistický park Dunajská Streda“2023-05-03 14:05:2778.36 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia povolenia na dočasné užívanie stavby „Kanalizácia Veľké Blahovo“ a „D 1.2 Obec Vydrany – kanalizácia“ v rámci stavby „Region Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“ na skúšobnú prevádzku2023-05-03 14:05:27728.47 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023-2027” - rozsah hodnotenia2023-05-11 14:05:2185.42 KBPrevziať
PDF icon Územné rozhodnutie „4 rodinné domy v radovej zástavbe“2023-05-17 14:05:58250.58 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania vo veci povolenia stavby „Rozšírenie areálu METRANS/DANUBIA/ a.s.“2023-05-17 14:05:58346.72 KBPrevziať
PDF icon Územné rozhodnutie „Obytná zóna DAHLIA“2023-05-17 14:05:582.79 MBPrevziať
Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ZaD 18/2023 ÚPN mesta DS
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Smerná časť2023-04-05 09:04:542.64 MBPrevziať
PDF icon Záväzná časť2023-04-05 09:04:542.25 MBPrevziať
PDF icon Grafická časť2023-04-05 09:04:547.23 MBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ZaD 18/2023 ÚPN mesta DS2023-04-12 09:04:26121.01 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán Dunajská Streda - Zmeny a doplnky 18/20232023-04-21 08:04:23117.1 KBPrevziať
PDF icon upn_oznamenie_zad_ds_18-2023.pdf2023-04-21 08:04:231.72 MBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2023
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_-_2023.pdf2023-02-28 13:02:31425.52 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2022
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_-_2022.pdf2023-02-28 13:02:31469.07 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2020 - 2021
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2020_2021.pdf2021-05-11 15:05:05477.11 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2019
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2019.pdf2020-06-23 07:06:04482.86 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2017 - 2018
PrílohaNahratéVeľkosťPrevziať
PDF icon Zoznam stavebných povolení 2017-2018 ku dňu 12.02.20182018-02-14 15:02:01563.17 KBPrevziať
Ďalšie novinky
Cookies